Vysokorychlostní kamery

Datum 01.01.2016

Vysokorychlostní kamery slouží k zaznamenání velmi rychlých dějů, které nelze snímat standardními kamerami, jejichž snímková frekvence je velmi nízká. Kamery se vyrábějí jako barevné nebo černobílé s tím, že kamery s monochromatických záznamem mohou být občas výhodnější z důvodu menšího přenosu objemu dat určeného ke zpracování. Snímková frekvence vysokorychlostních kamer se pohybuje i ve stovkách tisíc snímků za sekundu (v závislosti na rozlišení), což jsou obrovské čísla, pro které je potřeba dostatečně výkonný hardware kamery a potřebné místo pro ukládání těchto dat. Pro přiblížení, máme-li barevnou kameru s HD rozlišením (1280×720 pixelů – 8bitů na pixel), tak při 1000 snímcích za vteřinu nekomprimovaného záznamu bude objem dat 0,9 GB. Vysokorychlostní kamery jsou zpravidla bez displeje a nemají vlastní paměť. K ukládání dat využívají externí zařízení (PC – počítač s dostatečným volným místem na disku), ke kterému se nejčastěji připojují pomocí ethernetového kabelu. Na tomto počítači je obvykle nainstalován i speciální software pro zpracování získaných snímků. Lze tak rychle posoudit, zda jsou záběry v pořádku.

Využití vysokorychlostních kamer

Kamery lze využít například pro snímání v průmyslových aplikacích – kontrola seřízení strojů, výrobních linek nebo vědeckých aplikacích, jakož i ve sportovních analýzách, reklamách nebo dokumentaci. Kamery jsou využitelné i ke zkoumání fyzikálních jevů, průběhu trhacích zkoušek, výbojů nebo průběhu destrukce materiálu, ale také atmosférických jevů či pohybu zvířat.

Elcom

Výystava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

Napsat komentář