Uhelná velmoc – Velká Británie dnes vyrábí více elektřiny z obnovitelných zdrojů, než z uhlí

Datum 07.01.2016

Britská vláda vydala zprávu o stavu výroby energie z obnovitelných zdrojů, kde oznámila, že poprvé v historii země je více energie vyrobeno z obnovitelných zdrojů, než z uhlí. Mezi tyto obnovitelné zdroje patří vítr, bioenergie, solární a vodní elektrárny, které společně produkují více než čtvrtinu z celkové energie pro Británii. Pro porovnání se z uhlí dnes vyrábí pouze 20,5%. Obnovitelné zdroje jsou tak druhým největším zdrojem energie, hned po zemním plynu.

Třetím nejrozšířenějším zdrojem elektrické energie je jaderná energie, s 21,5%, což znamená, že téměř polovina veškeré energie ve Velké Británii byla vyroben bez vypuštění atmosférického uhlíku. Někteří by asi polemizovali s použitím termínu “zelené”, týkající se jaderné energie, ale pokud jde o boj proti změně klimatu, jsou jeho dopady stejné jako pravé obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné.

Dva největší obnovitelné zdroje jsou biopaliva a větrné elektrárny. Solární a vodní elektrárny reprezentují poměrně malou část energetického mixu. To proto, že ve Velké Británii počasí a geografie sluníčku moc nepřejí a ani tam nejsou příliš ohromné řeky. Obnovitelná energie je mozaika řešení, která po každé zemi vyžaduje přijít s vlastním speciálním mixem zdrojů.

Informační správa energetiky Spojených Států uvádí, že od roku 2014, představovalo odvětví obnovitelných v Americe pouze cca 10 % vyrobené energie. Největším zdrojem výroby energie v USA je zemní plyn. Obnovitelné zdroje a jaderná energetika, představují méně než čtvrtinu celkové vyrobené energie v Americe.

USA značně investovala do těžby zemního plynu z více důvodů, než jen výroba elektřiny. Prodej zemního plynu učinila ze Spojených Států vývozce energie a teoreticky z něj udělala energeticky nezávislou zemi, i když tato země stále nakupuje obrovské množství energie od cizích národů. V USA jsou vodní elektrárny největším zdrojem obnovitelné energie, ačkoli solární energie je v poslední době na velkém vzestup, a má především v jižních státech obrovský potenciál potenciál. Některé studie předpovídají, že by USA mohly do roku 2050 přejít z 80% na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Eaton 700 x 200 px

Napsat komentář