Infračervené kamery nejsou určeny jen k měření teploty

Datum 12.01.2016

V dnešní době jsou spolehlivost a kvalita klíčovými faktory. Kontinuální sledování a vyhodnocování kvality výroby v reálném čase představuje důležitý monitorovací a kontrolní nástroj. Infračervené kamery a detektory pomáhají při průběžné i konečné kontrole výroby a řízení výrobních zařízení.

Společnost Xenics nabízí unikátních řešení v oblasti infračervených kamerových systémů pro vědecké a průmyslové aplikace. Tato belgická firma se specializuje na výrobu kamer pracujících v pásmu infračerveného záření od 0,9 µm do 14 µm. Pokrývá tak oblast blízkého infračerveného, krátkovlnného a dlouhovlnného záření pro termografii.

SWIR – krátkovlnné infračervené zobrazování

SWIR tedy krátkovlnné infračervené zobrazování pokrývá rozsah vlnových délek od 0,75 µm do asi 3 µm. I když světlo v pásmu SWIR není viditelné lidským okem, fotony jsou v interakci s objekty podobně jako ve viditelné oblasti. Na rozdíl od termografického snímání je infračervené snímání založeno na odrazu dopadajících fotonů od zkoumaného povrchu. Rozsah vlnových délek pak určuje, do jaké hloubky zkoumaného objektu fotony proniknou. Díky tomu že odrazivost různých materiálů v infračervené oblasti je odlišná od viditelného spektra, můžeme toho využít např. k třídění objektů podle typu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, které ve viditelném spektru není možné. SWIR kamer lze také využít pro zobrazení vrstev skrytých pod viditelným povrchem. Typickým příkladem tohoto jevu je odhalování padělaných obrazů.

SWIR zobrazování umožňuje také například pohled “skrz” křemíkový plátek a proto umožňuje kontrolu vad a poruch solárních článků, které nemohou být detekovány, a vizualizovány pomocí jiných metod. Vady v krystalové mřížce mohou způsobit emisi fotonů na nízké úrovni. Nízko úrovňová emise fotonů se odehrává právě v nejcitlivějším oblasti SWIR. Tyto senzory se proto velmi dobře hodí pro analýzu vad a zajišťování kvality v polovodičích.

SWIR kamery Xenics lze také použít pro infračervenou spektroskopii, zobrazování velmi horkých předmětů a podobně. Jsou k dispozici také řádkové SWIR kamery vhodné například pro kontrolu na pásových dopravnících.

MWIR a LWIR – infračervené zobrazování

LWIR tedy dlouhovlnné infračervené zobrazování pokrývá rozsah vlnových délek od 3 µm do 15 µm. Lze zde zahrnout také MWIR neboli středovlnné infračervené zobrazovaní v rozsahu 3 – 8 µm. Všechny objekty s teplotou nad absolutní nulou (-273,15 ° C), vyzařují tepelné záření. Čím má objekt vyšší teplotu, tím ji intenzita záření vyšší. Toto záření se také nazývá infračervené záření, protože je vyzařováno převážně v infračerveném spektrálním pásmu elektromagnetického spektra.

(Infrared) termografie je bezkontaktní snímání a měření teploty. Infračervená (termo) kamera se používá pro detekci a zobrazení záření v infračervené části elektromagnetického spektra. Bezkontaktní měření tepla je složitý proces, kdy musíme znát a dobře používat fyzikální zákonitosti a vlastnosti záření objektu, jeho okolí a atmosféry, jako je např. stupeň emisivity povrchu měřeného objektu nebo kompenzace odražené teploty. Infračervená kamera pak poskytuje obraz, kde si můžete naměřenou teplotu přečíst nebo dále zpracovávat pomocí vhodného software. Pro přesné měření teploty je nutná dobrá kalibrace termokamery v požadovaném rozsahu teplot.

Termokamery mají rozsáhlou škálu využití jak v průmyslu, tak také v oblasti vědy a výzkumu. Mezi nejčastější aplikace patří např. detekce teploty strusky a jiných metalurgických procesů v ocelářském průmyslu, monitorování tvářecích procesů při výrobě plastů, diagnostika chemických reakcích, monitorování teploty prostředí pro prevenci požárů, kontrole a testování elektrických částí (např. motorů, transformátorů, vedení VN), na letištích při chřipkových epidemiích, atd.

V poslední době jsou termokamery čím dál více používány do dronů například pro zabezpečení ochrany majetku a zdraví.

Xenics nabízí celou řadu MWIR a LWIR kamer pro všechny typy aplikací. Kamery Serval mají krytí IP67 a jsou tak určeny i do těch nejtěžších průmyslových provozů.

Společnost ELCOM může díky mnohaletým zkušenostem v této oblasti nabídnout technickou podporu a pomoc při výběru infračervených kamer včetně jejich předvedení v jejich laboratoři nebo u zákazníka

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář