Inteligentní systémy pro inteligentní domy

Datum 19.01.2016

Přestože už několik let nejsou inteligentní domy na našem trhu žádnou novinkou, na opravdový rozmach, který zažívají všude ve světě, stále čekáme. Je to opravdu s podivem – obzvlášť v době, kdy jsme i v každodenním životě na každém kroku obklopeni technologiemi, bez kterých se už neobejdeme.

 

Na automobily, letadla a vlaky prošpikované nemodernějšími technologiemi jsme si nejenom zvykli, ale dokonce jsme nadšeni každou novinkou, se kterou přijde ta která firma. Jinak tomu je u budov. Budovy, zdá se, jsou jakýmsi živým skanzenem, a i když už tomu tak není, stále na automatizaci budov nahlíží většina lidí se skepsí a na ty, kdo si pořizují takový dům jako na výstředníky.

 

Co je inteligentní dům

Nejprve je třeba si říci, co vlastně rozumíme pod pojmem „inteligentní dům“, protože velká většina nepochopení pramení z neznalosti definice takovéto stavby. Podle European Intelligent Building Group (EIBG) jsou inteligentní budovy stavby, které obsahují nejlepší dostupné koncepce, materiály, systémy a technologie sjednocené do integrovaného řízení jednotlivých funkčních celků, které vytvářející pro uživatele efektivní prostředí a provoz s cílem minimalizovat spotřebu energií a provozních nákladů. Jinými slovy lze chápat inteligentní dům jako budovu, která je vybavena inteligentními technologiemi, které spravují různá autonomní zařízení (solární kolektory, tepelná čerpadla, aj.). Hlavním a jediným úkolem inteligentních technologií je pružně a samostatně reagovat na podněty z okolí s cílem dosáhnout co nejvyššího komfortu obyvatel budovy při co nejmenších nákladech.

 

Inteligentní technologie zblízka

Automatizovaná technologie je tvořena fyzickými prvky (jako jsou spínače, čerpadla a jiné) a programem, který má za úkol monitorovat určité chování a na základě předem nastavených parametrů reagovat. Nejedná se o svévolný samoučící se systém, který by měnil v průběhu svého života jednotlivé konání. Jednoduše řečeno inteligentní technologie sleduje co se děje na jednotlivých snímačích a pokud tento snímač oznámí hodnotu, která je přiřazená k určité akci, sytém na ni zareaguje předem nastaveným chováním.

Inteligence v tomto případě vytváří pro uživatele komfortní prostředí a zbavuje ho části starostí, spojených s běžným životem. Například takový systém ví, že každý všední den v osm hodin ráno odchází všichni z domu a nejdříve se vrátí až po páté hodině odpoledne. Po tuto dobu není nutné v zimě topit na běžně požadovanou teplotu, ale je možné ušetřit snížením vytápění. Ne však úplným vypnutím, ale jen na přednastavenou hodnotu. Pokud by vytápění bylo přerušeno úplně a po určité době spuštěno, úspora energií by nebyla taková, jakou nabízí jen částečné snížení a postupné dorovnání na běžnou hodnotu. Stejný princip je uplatňován v noci. Tímto mechanizmem, který zná chování obyvatel domu, uzpůsobuje spotřebu a pro uživatele má přínos v celkově snížených nákladech na energie. Toto by samo o sobě nebylo nic zvláštního, ale v momentě kdy je tento systém navázán na jiný prvek z inteligentního systému stává se z toho něco víc, co už jedná na základě nastavených mechanizmů.

Akce a reakce více systémů lez názorně předvést propojení chování například zabezpečovacího systému a vytápění. V momentě, kdy uživatel inteligentního domu spustí zabezpečovací systém je vyslán impulz k vytápění, které může snížit požadovanou teplotu na úspornou hodnotu a další impulz může vyslat například k elektrické síti, kde může vypnout určité spotřebiče a zhasnout.

 

Z přednosti nutnost

Dnes velice běžné technologie v domě jako solární kolektory, tepelná čerpadla, rekuperace aj. lze ovládat jednotlivě, ale pokud chcete využít maximální potenciál všech těchto technologií, pak by bylo na místě uvažovat o inteligentním domě. Samozřejmě lze všechny tyto systémy spravovat samostatně, avšak čas, který byste strávili ovládáním jednotlivých systémů, by byl příliš velký. Proč tedy každý z těchto prvků nepřipojit přímo k řídící jednotce vašeho chytrého domu. A najednou už nepotřebujete tři, pět nebo osm řídících jednotek, ale postačí vám jedna. Stejně tak je to s ovládacím rozhraním – všechno ovládáte z jednoho nástroje, z jedné ovládací aplikace, jedním ovladačem. A tímto ovladačem může být cokoliv – nástěnný dotykový displej, počítač, tablet, mobilní telefon nebo třeba chytrá televize.

Kromě časové úspory přináší sloučení řídících jednotek i úsporu energetickou. Synchronizací jednotlivých prvků totiž dokáže centrální systém regulovat plynule teplotu v budově v závislosti na vnější a vnitřní teplotě, aby nedocházelo k výkyvům na obě strany. Svítí slunce? Solární panely se aktivují a začínají dodávat proud do sítě, ohřívat vodu na večer, žaluzie se vytahují, slunce přes okna vyhřívá budovu a vytápění se stahuje na udržovací teplotu. Slunce zachází? Žaluzie se stahují, budova začíná vytápět jednotlivé místnosti na předem zadané teploty. Tím, že má každá místnost svůj vlastní program, je dosaženo skutečně nezávislého řízení teploty v každé místnosti. Režimy lze samozřejmě aktivovat i manuálně, a to opět nezávisle pro jednotlivé místnosti, nebo hromadně pro celý dům. Když vám bude zima, můžete si manuálně zvýšit teplotu, buď natrvalo, nebo na určitý čas, po kterém se řízení opět vrátí k režimu stanovenému časovým programem. Při odchodu z domu pak lze uvést celý dům jedním tlačítkem do stavu útlumu.

Ruku v ruce se snížením spotřeby energií (elektřiny a plynu) tak snižujete také produkci CO2. Chováte se tak šetrněji nejen ke své peněžence, ale i ke svému okolí a přírodě. Toto jsou hlavní příčiny, proč vlády rozvinutých ekonomik, jak v Evropě, tak v USA, stále více podporují rozvoj inteligentních elektroinstalací do rezidenčních, ale i komerčních budov. Všechny klíčové mezinárodní studie ukazují, že inteligentní elektroinstalace se stávají standardem pro moderní bydlení a v budoucnu bude jejich význam ještě více stoupat.

 

Chytrý byt

Může být i byt chytrý a má smysl instalovat inteligentní systém do bytu? Odpověď je jednoznačně ano. Uplatnění inteligentního řízení v bytě je obdobné jako v rodinném domě, liší se většinou jen počtem ovládaných prvků, kterých zde není tolik. Potvrzuje to i nastávající trend, kdy už i někteří developeři instalují do svých bytových projektů buď přímo některé moduly inteligentního řízení (nejčastěji právě zabezpečení a vytápění), nebo alespoň svoje byty na takovýto systém připraví a nabízejí je svým zákazníkům jako „Home Automation Ready“, tedy připravené pro instalaci inteligentního řízení. Tato příprava spočívá v tom, že v bytě je kromě standardní elektroinstalace připravena i kabeláž pro elektroinstalaci inteligentní. A zákazník si sám může zvolit, chce-li mít byt chytrý nebo ne.

 

Co se stane když…?

Častou otázkou je, co se stane, když nastane problém. Systém přestane fungovat, nelze k němu přidávat další prvku, nastane nějaká porucha… Přece jen je základem celého řešení počítač a většina lidí má zkušenost, že počítače přece „padají“ a často se musí nahrávat nové programy či po nějaké době musí kupovat nový počítač. Naštěstí není počítač jako počítač. Použiji časté a oblíbené srovnání s automobilem. V průměrném automobilu jsou desítky mikropočítačů. Velmi podobných těm, které mohou řídit váš dům. Myslíte na to, když jedete po dálnici…? A pokud už nějaký problém nastane, většina výrobců nabízí podporu zákaznického centra, které je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně. Důležitý je výběr kvalitního řešení, spolehlivého dodavatele, dobrá příprava projektu a hlavně jeho kvalitní provedení. Pokud tyto kroky nepodceníte, nemáte se čeho bát.

 

Jak tedy na to?

Existuje mnoho různých výrobců a mnoho různých produktů, zaměřených na různé cílové skupiny. Dá se ale říct, že díky pokroku a rozvoji, které toto odvětví zaznamenalo v minulých letech, dnes existuje řešení pro každého. Vzniklo mnoho nových řešení, která se liší rozsahem a zejména mírou nabízeného komfortu. Díky velkému rozmachu tohoto odvětví dnes existují už i spolehlivá řešení začínající na ceně v řádu cca 1000 EUR. Kromě koupě a instalace celého systému lze i postupně takový systém budovat a to tak, že se při vlastní stavbě provede kabelová příprava, případně se nainstalují základní moduly a systém je tak připraven na budoucí rozšíření. Tuto variantu také většina výrobců umožňuje a podporuje tím, že svůj systém nabízejí od začátku jako modulární a rozšířitelný.

V první řadě myslete vždy na to, že investice do řešení chytrého domu je skutečně investicí, která se vám nejen vrátí, ale ještě navíc zhodnotí váš dům. Návratnost investice do chytrého domu se odhaduje na cca 6 až 10 let, v závislosti na použitém řešení a hlavně způsobu jeho používání. A pokud se dům rozhodnete za 5 nebo 10 let, tedy v době, kdy už budou chytré domy naprosto běžnou záležitostí, prodat, budou vaše šance na úspěšný prodej výrazně vyšší než u domu bez jakékoliv inteligence.

 

 

10 + 1 důvodů, proč si pořídit inteligentní elektroinstalaci

 1. Současný (Rozvíjející se) trend bydlení
  To, co se zdá být dneska přepychem bude do 5 let standardem
 1. Snižuje pořizovací náklady
  Jeden systém nahrazuje více autonomních / jednotných / specializovaných / topení, stínění, zabezpečení, …
 1. Bezpečnost ve vašem domě
  Zabezpečovací systém v nových rozměrech využívání – čidla nemusí mít jen bezpečnostní funkci např. možnost rozsvěcení světel
 1. Zdravé a pohodlné prostředí
  Inteligence spolupracuje s mnoha systémy pro optimální vnitřní mikroklima budovy – reguluje teplotu, vlhkost, CO2, pach  hluk, světelnost
 1. Šetří Váš čas
  Umožňuje mít kontrolu a dohled nad systémy Vašeho domu odkudkoliv
 1. Šetří a sleduje Vaše náklady spotřeby energie
  Pomocí automatizace systém efektivně řídí, hlídá a reguluje všechny technologie a umožňuje monitoring provozních nákladů
 1. Jednoduché ovládání a konfigurace pro každého o Možnost ovládaní od mobilních zařízení až po klasické vypínače
 2. Operativnost systémů
  Umožňuje systém kdykoliv aktualizovat, rozšířit dle nových trendů a požadavků
 1. Kontroluje za Vás stav všech technologií
  Přehled o funkčních závadách zařízení v domě, notifikace alarmů, upozornění na servisní prohlídky
 1. Zvyšuje komfort bydlení
  Je přeci pohodlné vše ovládat z jednoho místa doma nebo, odkudkoli na světě

+ Cenová a dostupnost a produktová pestrost

 

Zdroj Haidy a.s.
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář