V uranovém dole Rožná vzniká výzkumná laboratoř pro úložiště

Datum 25.01.2016

V dole Rožná v hloubce přes půl kilometru pod povrchem vzniká jedinečné podzemní výzkumné pracoviště Bukov (PVP Bukov). Po dokončení v letošním roce začne sloužit Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) k řadě výzkumů spojených s budoucím hlubinným úložištěm, které by mělo být v Česku postaveno do roku 2065.

Výzkumné pracoviště vzniká více než půl kilometru pod povrchem. Ražba těchto prostor byla zahájena v roce 2013 zatím stála 78 milionů korun. Náklady na provoz pracoviště a výzkumné práce, které by v něm měly být prováděny do roku 2025, ředitel správy úložišť odhadl v součtu do jedné miliardy. Peníze půjdou z takzvaného jaderného účtu, na který přispívají všichni původci jaderného odpadu.

V letošním roce ukončí PVP Bukov etapu výstavby a zahájí experimentální provoz, který potrvá minimálně do roku 2025. Týmy českých i zahraničních odborníků budou v podzemní laboratoři zkoumat vlastnosti a chování horninového prostředí v této hloubce (hlubinné úložiště bude mít ukládací komory rovněž 500 metrů pod povrchem) – pronikání a proudění vody, otřesy, posuny zlomů, rychlost průniku radionuklidů horninou, výskyt a šíření mikroorganismů apod. Zároveň otestují působení místních podmínek na další materiály, s nimiž úložiště počítá – kovové kontejnery či jílovité těsnění.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář