Bill Gates s podporou miliardářů spouští koalici pro čistou energii

Datum 26.01.2016

Bill Gates povede koalici složenou z miliardářů a institucionálních investorů, která má za cíl urychlit investice soukromého sektoru do čisté energie.

Jeho závazku podpory čisté energii a spuštěním Průlomové energetické koalice, předcházela konferenci o změně klimatu v Paříži. Ke Gatesovým aktivitám se okamžitě přidal Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, Richard Branson, zakladatel Virgin Group, Jack Ma, předseda představenstva Alibaba, Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a další miliardáři z 10 zemí. Jako jediný institucionální investor je také Kalifornská univerzita.

Koalice je založena na principu technologického řešení naší globální energetické otázky. Bude mít charakter veřejně-soukromého partnerství mezi vládami, výzkumnými institucemi a investory. Již začátkem tohoto roku, Gates oznámil, že bude investovat 1 miliardu dolarů ze svého soukromého jmění do čisté energie v příštích pěti letech. Hovořil také o současné energetické chudobě, kde naznačoval, že některé investice by mohly jít do distribuovaného řešení, která přinášejí moderní energetický přístup více než jedné miliardě lidí, kteří k energii přístup nemají. V době solárních řešení, které je daleko dosažitelnější než v minulosti, ten správný čas právě nastal.

Tato koalice neuvedla konkrétní číslo týkajících se investic, ale spíše to bude spolupracovat s jednotlivými zeměmi, které v Paříži podepsaly “Mission Innovation”. Dvacet zemí, včetně USA, Indie a Číny, se zavázali zdvojnásobit své příslušné investice do výzkumu čisté energie v příštích pěti letech.
“Stávající systém základního výzkumu, investic do čisté energie, právních rámců, a dotací nedokáže dostatečně mobilizovat investice do skutečně transformativních energetických řešení pro budoucnost,” píše se v prohlášení o poslání. “Nemůžeme čekat, že systém změnit prostřednictvím běžných cyklů.” Cílem skupiny je široce investovat v aktivitách týkajících se výroby elektřiny a skladování, dopravy, průmyslového využití, zemědělství a energetickou účinnost systému.
Už půl roku před setkáním světových lídrů v Paříži, zajistil americký prezident od investorů více než 4 miliardy dolarů určených pro čistou energii letos. Nová organizace, “PRIME Coalition”, se snaží odbourávat překážky pro investice do čistých technologií od mecenášů a institucionálních investorů. Změna již v mnoha zemích přichází. Náklady na solární a větrné energie dosahují podobných nákladů jako tradiční fosilní paliva. A nebude to jen vítr, sluneční energie a skladování energie, které si zaslouží pozornost a peníze. Mnoho investorů v Průlomové energetické koalici finančně podpořilo nebo projevilo zájem v jaderné energetice příští generace.

“Obnovitelné technologie, jako je větrná a sluneční energie, učinily velký pokrok a můžou se stát cestou k energetické budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku,” Gates napsal na svém blogu. “Ale vzhledem k rozsahu problému, musíme zkoumat i mnoho dalších cest, a to znamená, že musíme také vymýšlet nové přístupy.”
Ačkoli je energie vládami podfinancována v porovnání se zdravotnictvím nebo výdaji na obranu, je třeba najít nový způsob podnikání, který půjde daleko za hranice pouhého výzkumu a vývoje v energetice, ale také vytvoření regulačních rámců a systém dotací.
Fosilní paliva stále dostávají lví podíl dotací na celém světě – zhruba 550 miliard dolarů v roce 2013, podle Mezinárodní agentury pro energii.
Průlomová energetická koalice bude muset financovat nejen průlomová energetická řešení, ale musí také usilovat o průlomovou energetickou politiku, umožňující již vyvinuté technologie rychle nasadit do praxe.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář