Zkušební komory CTS v explozi odolném provedení

Datum 01.02.2016

Zkušební teplotní komory CTS s ochranou proti explozi a pro testování nejnovějších technologií v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu

V závislosti na testovaných materiálech máme k dispozici různá bezpečnostní opatření pro zkušební komory, jako je například nepřímá teplotní regulace či inertizace. Zařízení CTS je kompletně dodáváno s adekvátní certifikací vydanou orgánem bezpečnostních norem dle směrnic ATEX.

Nové alternativní návrhy pohonných jednotek vozidel, od hybridních technologií až po elektro pohony, vyžadují speciální pozornost při kontrole kvality a spolehlivosti Li-Ion baterií nebo palivových článků. Nabízíme individuální řešení pro speciální aplikace ale i standardizované systémy. Osvědčené bezpečnostní vybavení komor může být také doplněno dle interních podnikových rizikových analýz, a pokud bude vyžadováno, můžeme být nabídnut také kompletní systém řízení bezpečnosti.

Všechny zkušební komory CTS jsou vyráběny dle potřeb zákazníků s různými pracovními objemy od 25 litrů až po řádově několik desítek kubíků. Teplotní rozsah lze volit v rozsahu od –70 až po +180 °C s řízenou vlhkostí či bez a s rychlostí ohřevu a chlazení až 20 K/min.

Kromě standardního vybavení, jako je např. velký kapacitní Touch panel, ethernet rozhraní, digitální výstupy pro spínání a vypínání vzorků, jsou komory plnící ATEX dále typicky vybaveny:

  • provedením vnitřního povrchu zkušební komory v chemicky odolné verzi,
  • místo použití standardního silikonu pro těsnění dveří a vnitřního povrchu průchodek stěnami komory je použita nerezová ocel, parotěsně svařovaná. Těsnění dveří je zhotoveno ze speciálně odolného fluorového silikonu,
  • pro vyloučení nežádoucího otevření jsou použity elektromagneticky uzavírané dveře, bezproudově. Tento systém lze vyřadit z provozu jen vypnutím hlavního vypínače komory,
  • nezávislým omezovačem max. teploty – snímač je určen k ochraně komory před dosažením nepřípustně vysoké teploty vzniklé z tepelného působení testovaného vzorku. Jeden snímač (nastavená max. teplota 200 °C) je umístěn ve stropu zkušebního prostoru komory. Druhý, pohyblivě umístitelný snímač PT100 (nastavitelný rozsah od 200 do 250 °C), lze umístit přímo na povrch testovaného vzorku. Oba snímače jsou jednokanálové, v případě vydání poruchového signálu je komora automaticky zastavena a nastartuje se plnění zkušebního prostoru komory dusíkem (N2).
  • snímačem obsahu kyslíku ve zkušebním prostoru (O2) – tento kontrolní systém nasává spojitě plyn ze zkušebního prostoru komory. Snímač kyslíku monitoruje obsah kyslíku v tomto plynu. Po kontrole je plyn veden zpět do zkušebního prostoru komory.
  • jednotkou pro naplňování zkušebního prostoru inertním plynem – dusíkem (N2– pomocí této inertizační jednotky je zkušební prostor komory propláchnut nejprve max. 15 m3/h dusíku tak, aby obsah kyslíku (O2) byl <3 %. Poté je rychlost proplachování snížena na malé množství (max. 10% z max. 15 m3/h). Průtok je měřen hmotovým průtokoměrem.
Ing. Lukáš Michálek, SPECION, s.r.o.,
michalek@specion.biz
 

 

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář