ČEZ Distribuce investovala přes 100 milionů korun do zajištění vyšší spolehlivosti dodávek pro průmyslové zóny v Mošnově a Nošovicích

Datum 06.02.2016

Skupina ČEZ se připravuje na možný příchod nových investorů do průmyslových zón v Moravskoslezském kraji. Loňské investice společnosti ČEZ Distribuce za více než 100 milionů korun zajistí vyšší spolehlivost dodávek elektřiny do zón v Mošnově a Nošovicích a zároveň rychlé připojení potencionálních investorů v průmyslové zóně v Hladkých Životicích.

Více než 90 milionů korun směřovalo do oblasti napájené z rozvodny Lískovec na Frýdecko-Místecku, do které jsou připojeny významné zdroje například z Třebovic a Dětmarovic. Z tohoto místa jsou napájeny velké průmyslové firmy z regionu, od Biocelu Paskov až po nové společnosti sídlící v mošnovské zóně. Předmětem stavby bylo mimo jiné zdvojení stávajícího jednoduchého vedení a vybudování nového vedení velmi vysokého napětí z transformovny Kletné přes Suchdol nad Odrou až do rozvodny v Novém Jičíně. „Příprava na vybudování nového téměř 8 kilometrů dlouhého vedení, které bylo dokončeno v prosinci, začala už v roce 2009. Celý proces je velmi náročný nejen technicky, ale především administrativně. Museli jsme se vypořádat se stovkami vlastníků pozemků i s tím, že některé pozemky byly právně nedostupné z důvodu exekucí či církevních restitucí,“ vysvětlil Jiří Kudrnáč, ředitel úseku Obnova a údržba distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

Další desítky milionů investovala Skupina ČEZ do rozšíření rozvodny v Nošovicích, která zajišťuje dodávky mimo jiné pro společnost Hyundai a její dodavatele. Cílem je zvýšení zkratové odolnosti rozvodny, navýšení transformačního výkonu a zajištění spolehlivé vazby mezi přenosovou soustavou ČEPS a distribuční soustavou společnosti ČEZ Distribuce. „Tato investiční akce zároveň umožní a posílí zálohu pro okolní rozvodny v Albrechticích a Lískovci,“ upřesnil Jiří Kudrnáč.

„Průmyslové zóny budou v příštích letech stěžejní pro zachování zaměstnanosti a prosperity v Moravskoslezském kraji. Jsem rád, že si to energetici uvědomují a realizují velmi odpovědné a promyšlené investice,“ dodal k tomu náměstek moravskoslezského hejtmana pro investice a územní plánování Ivan Strachoň.

ČEZ Distribuce, a. s. provozuje na území České republiky vedení v délce 162 583 km s více jak 3,5 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Vladislav Sobol

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář