Typově zkoušené rozvodnice Hager – vaše starosti na naši hlavu

Datum 09.02.2016

Českem obchází „strašidlo“ v podobě České obchodní inspekce a kontroluje dodržování nových norem ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-3…padly dokonce již první pokuty! Tyto normy jasně definují pravidla a postupy pro vytvoření rozvaděče, jako je např. určení jmenovitého napětí, jmenovitého proudu, součinitele soudobosti, stupně znečištění, krytí rozvaděče, oteplení přístrojů atd. Pro vytvoření standardního bytového rozvaděče je třeba zajistit potřebnou dokumentaci a opatřit příslušné certifikáty. Nechcete při výrobě a montáži uvíznout v osidlech nových požadavků? Pomůžeme vám!

Co po vás normy požadují

V praxi je dost obtížně představitelné, že si  každý vámi sestavený rozvaděč necháte osobně otestovat a opatřit příslušným certifikátem. Hager vám přináší jednoduché a elegantní řešení: Ušetřete čas použitím odzkoušených rozvodnic golf a volta, osazených modulovými přístroji Hager. Tyto sestavy jsme ve spolupráci s EZÚ Praha odzkoušeli za vás, získali jsme potřebné certifikáty a vy jejich použitím splníte požadavky norem bez jakýchkoliv komplikací.

Co získáte, pokud se rozhodnete pro použití typového rozvaděče?

  • Návod pro sestavení, s nímž získáte jistotu splnění všech předepsaných norem a předpisů
  • Typovou zkoušku při dodržení předepsané kombinace prvků
  • Interaktivní formuláře pro snadné vyplnění kusové zkoušky a ES prohlášení o shodě
  • Typový štítek dle požadavků EZÚ

Montážní postup pro sestavení typového rozvaděče Hager

  • Sestavení rozvodnice s přístrojovou náplní Hager dle návodu v návaznosti na platné normy
  • Provedení kusové zkoušky a vydání ES prohlášení o shodě dle vzorů
  • Označení rozvodnice štítkem, doplněným požadovanými údaji

Jak vyplnit protokol o kusové zkoušce?

Jak vyplnit ES prohlášení shodě?

Typové rozvaděče – sestavy

Předpřipravené sestavy najdete v tabulce typových rozvaděčů. Sestava je složena výhradně z produktů Hager, není do ní možné kombinovat výrobky jiných značek. Z typového rozvaděče lze modulové prvky ubírat, nikoliv další přístroje přidávat. Typové rozvaděče jsou certifikovány právě s uvedenými prvky na plánované oteplení. Kompletní tabulku naleznete na webových stránkách Hager

Typový klíč rozvaděčů

Montáž a zapojení rozvodnice musí být uskutečněno dle platných norem, za použití prvků v typové sestavě.

Jak vyplnit kusový štítek?

Pozor, pro vyplnění je potřeba použít pero nebo fix s odolností proti vodě a benzínu!

Doplnění požadované projektové dokumentace? Jednoduše – se softwarovou podporou!

Rychlé a snadné vytvoření liniového schématu a přehledu rozmístění jednotlivých prvků v rozvaděči umožňuje např. program 1-2-3 schéma. Velmi jednoduše získáte projektovou dokumentaci, s  níž dosáhnete efektivních a  profesionálních výsledků. Dle typového klíče lze použít již předpřipravené šablony rozvaděčů a ty si případně dále upravovat a pracovat s nimi, ubírat komponenty z  rozvaděče a  popisovat jednotlivé vývody.

V  programu 1-2-3 schéma je implementován popisovací software semiolog, který umožňuje tvorbu praktických popisovacích štítků a etiket pro modulové přístroje, rozvaděče a skříně Hager. Software 1-2-3 schéma včetně šablon rozvaděčů je ke stažení zdarma a pro každého.

Na  závěr vytvoříte k  typovému rozvaděči návod k použití, dopravě a instalaci. Inspiraci na jeho vytvoření lze najít na webových stránkách firmy Hager.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář