Domovní IP telefony – sady VIP

Datum 12.02.2016

Sytém VIP je možné nasadit v různých aplikačních oblastech, např. bytová zástavba, komerční prostory, průmysl apod. Řešení je navrženo pro připojení neomezeného počtu účastníků a umožňuje souběžné hovory bez omezení vzdáleností. Systém umožňuje napojení na stávající rozvody strukturované kabeláže a celou instalaci lze tedy pojmout jako komplexní řešení komunikace.

Díky praktické sadě pro jednoho účastníka můžete využívat všech výhod systému VIP firmy Comelit. Navíc máte možnost domovní videotelefon pohodlně sledovat a ovládat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu s vlastní sítí WLAN nebo na cestách s odpovídajícím datovým připojením. Technologie VIP umožňuje přijímat audio a videohovory z externí hovorové stanice přímo pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Je však také možné zobrazovat záznamy kamery nebo aktivovat relé. Díky VIP může účastník vést pohodlně interní hovor ze zahrady nebo si zobrazit, kdo stojí přede dveřmi. K tomu, abyste mohli využívat možnosti sady VIP, stačí stáhnout bezplatné aplikace pro Android nebo iOS, které mají ideální grafi cké uživatelské rozhraní se všemi funkce­mi VIP domovního video­tele­fo­nu firmy Comelit. Infrastruktura potřebná pro VIP Mobile vyžaduje alespoň jeden videotelefon nebo Master Gateway v zařízení, a rovněž router WLAN, který signál přenáší do chytrého telefonu nebo tabletu nebo odpovídající datové připojení na cesty.

Digitální technologie • Standardní kabeláž v lokálních sítích (LAN) • Architektura Peer to Peer • Zjednodušené programování • Dálkové ovládání • Aktualizace • Integrace do již existujících sítí • Integrace se zařízeními SIP • Integrace do videomonitorování a kontroly přístupu • Integrace do chytrých telefonů a tabletů • Integrace na funkci PC • Multisite

VIP kity pro wi-fi Pomocí tohoto kitu můžete používat váš dveřní videosystém jak s videotelefonem, tak také s tabletem nebo s chytrým telefonem v síti Wi-Fi. Aby komunikační videosystém umožňoval připojení k síti Wi-Fi, musí být v každém případě připojen k routeru WLAN nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují žádná pásmová omezení, může být do systému začleněno až 16 zařízení (videotelefony, chytré telefony, tablety a PC) prostřednictvím 4 současných připojení. Mezi všemi 16 integrovanými zařízeními mohou rovněž probíhat „interní hovory“. Mobilní zařízení se mohou k systému připojit prostřednictvím sítě Wi-Fi.

VIP kity pro wi-fi

Pomocí tohoto kitu můžete používat váš dveřní videosystém jak s videotelefonem, tak také s tabletem nebo s chytrým telefonem v síti Wi-Fi. Aby komunikační videosystém umožňoval připojení k síti Wi-Fi, musí být v každém případě připojen k routeru WLAN nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují žádná pásmová omezení, může být do systému začleněno až 16 zařízení (videotelefony, chytré telefony, tablety a PC) prostřednictvím 4 současných připojení. Mezi všemi 16 integrovanými zařízeními mohou rovněž probíhat „interní hovory“. Mobilní zařízení se mohou k systému připojit prostřednictvím sítě Wi-Fi.

VIP kity pro wi-fi/3G s monitorem Icona

Pomocí tohoto kitu můžete používat váš dveřní videosystém jak s videotelefonem, tak také s tabletem a s chytrým telefonem v síti Wi-Fi a v mobilní síti 3G (nebo vyšší). Gateway, která je součástí dodávky, umožňuje připojení dodaného videotelefonu a rovněž jiných zařízení (videotelefonů produktové řady VIP Comelit). Aby Gateway umožňovala připojení k síti Wi-Fi z domova nebo z cest (3G), musí být v každém případě připojena k internetovému routeru nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují žádná pásmová omezení, může Gateway integrovat až 16 zařízení (videotelefony, chytré telefony, tablety a PC) prostřednictvím 4 současných připojení. Mezi všemi 16 integrovanými zařízeními mohou rovněž probíhat „interní hovory“. Pokud jsou u mobilních zařízení dostupné a aktivované obě možnosti, přepíná aplikace připojení automaticky z Wi-Fi na 3G a opačně.

VIP kity pro wi-fi/3G

Pomocí tohoto kitu můžete používat váš dveřní videosystém s tabletem a s chytrým telefonem v síti Wi-Fi a v mobilní síti 3G (nebo vyšší). Gateway, která je součástí dodávky, umožňuje připojení 15 dalších zařízení (videotelefonů produktové řady VIP Comelit). Aby Gateway umožňovala připojení k síti Wi-Fi z domova nebo z cest (3G), musí být v každém případě připojena k internetovému routeru nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují žádná pásmová omezení, může Gateway integrovat až 15 zařízení (videotelefony, chytré telefony, tablety a PC) prostřednictvím 4 současných připojení. Mezi všemi 15 integrovanými zařízeními mohou rovněž probíhat „interní hovory“. Pokud jsou u mobilních zařízení dostupné a aktivované obě možnosti, přepíná aplikace připojení automaticky z Wi-Fi na 3G a opačně.

VIP kity s PC intercomem

Pomocí tohoto kitu můžete videohovory kompletně spravovat pomocí svého počítače v síti LAN (Ethernet nebo Wi-Fi). Abyste mohli přijímat hovory a komunikovat s externí hovorovou stanicí, stačí pouze zasunout do počítače fl ash disk USB a nainstalovat software. Tento software má uživatelskou licenci a je k dispozici jak pro PC, tak také pro MAC. Aby byl zaručen bezproblémový provoz, musí být flash disk USB stále připojený k počítači.

Schrack Technik

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář