Panasonic: Optický konektor pro elektrické signály

Datum 16.02.2016

Aktivní optický konektor řady V – s vertikálním nasazováním

Aktivní optický konektor řady V slouží k obousměrnému přenosu informací po optickém kabelu. Jeho předností je vysoká přenosová rychlost, která může dosahovat až 6 Gb/s.

Zařízení umožňuje přenos dat od 20 Mb/s až do 6 Gb/s, přičemž oba nezávislé vstupní a výstupní okruhy jsou galvanicky odděleny. Při přenosu rovněž dochází k podstatné redukci šumů, které by se mohly objevit na galvanicky propojené lince.

Z toho důvodu je možné tento kompaktní optický konektor řady V používat k přenosu dat pro měřicí zařízení, ve výrobě u výrobních zařízení, strojů a průmyslových robotů, ve zdravotnictví například pro přenos informací z citlivých čidel, kde by mohly být měřené signály ovlivněny a rušeny průchodem silným elektromagnetickým polem. Své uplatnění najde i při přenosu signálu z citlivých sond s kamerou, které se používají pro interní vyšetření nebo při neinvazivních operacích.

Aktivní optický konektor řady V je na každém konci opatřen zásuvkou, která se nasunuje svisle (vertikálně, odtud označení V) na konektor (zástrčku). Zařízení umožňuje oboustranný průchod dat a pracuje na principu převodu elektrického signálu na optický, který je transportován do druhé jednotky, kde je zpět převeden na elektrický signál a předán k dalšímu zpracování.

Celé zařízení využívá principu vedení optického signálu optickým vlnovodem, kde se signál šíří uvnitř skleněného kabelu odrazy od stěn. Díky tomu nemůže být signál ovlivňován magnetickými a elektrickými poli nebo jejich kombinacemi.

Principem činnosti jednoho kanálu je převedení elektrického signálu pomocí ovladače laserové diody (LDD, Laser Diode Driver), který budí laserovou diodu (LD, Laser Diode). Vyzářený signál je pak naveden do optického kabelu a na druhém konci je pak opětně obnoven (detekován) pomocí fotodiody (PD, Photo Diode) a přenosového impedančního zesilovače (TIA, Trans Impedance Amplifier). Druhý kanál pracuje na shodném principu (logicky) v opačném směru.

Výrobce dodává k zařízení optické kabely o délce 50 nebo 300 milimetrů a 1 metr. Impedance vstupu je typicky 100 ohmů, vstupní rozsah přenášených napětí je od 200 do 1200 mV nebo 150 až 340 mV proti zemi. Výstupní napětí se pohybuje v rozmezí od 150 do 275 mV, typicky je 220 mV.

Optický signál kopíruje elektrický, přiváděný do zásuvky, a šíří se vláknem, přičemž se využívá odrazů světelného paprsku od stěn světlovodného kabelu. Na protilehlém konci je detekován optickým členem, zesílen a převeden opět na signál elektrický. Optický signál se šíří uvnitř skleněného vlákna v oblasti nanometrového pásma a proto není možné, aby byl ovlivněn okolním magnetickým nebo elektrickým polem. Oba okruhy jsou galvanicky odděleny.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář