Čisté řešení: konektory do prostředí s vysokými požadavky na hygienu

Datum 26.02.2016

Hygiena je v potravinářském průmyslu naprostou prioritou. To má dalekosáhlý dopad na celý výrobní systém. Společnost HARTING Technology Group v současné době uvádí na trh řadu konektorů, které eliminují dosavadní omezení při vypracovávání návrhu potravinářských strojů a zařízení.

Požadavky potravinářského a farmaceutického průmyslu jsou nesmírně přísné. Výroba a balení jsou tu zpravidla rozděleny do tří zón: zóny, kde stroje přicházejí do přímého kontaktu s produktem, zóny, kde přicházejí do styku s čisticími prostředky a se surovinami, které však nebudou součástí výsledného produktu (mycí zóna), a zóny bez přímého kontaktu s produktem.

Han® F+B

Zóna bez přímého kontaktu s produktem je oblast výrobního závodu, kde jsou produkty již zabaleny a tím chráněny před kontaminací. Zde je možné používat standardní techniku, včetně běžných konektorů, které v podstatě nepodléhají žádným omezením. To však neplatí pro zónu kontaktu s produktem a mycí zónu. V těchto zónách musí být povrch co nejhladší a bez jakýchkoliv výstupků nebo štěrbin, kde by se mohly usazovat nečistoty či zbytky surovin, v nichž by se následně mohly množit mikroorganismy, které by mohly kontaminovat výsledný produkt.

Kromě těchto konstrukčních specifikací je třeba dodržovat také povinné pravidelné čištění. Závody jsou zpravidla čištěny vysokotlakými a parními čističi za použití agresivních kyselých nebo alkalických čisticích přípravků. Proto zde není možné používat běžné komponenty.

Speciální konektory pro potravinářský průmysl

Konektory HARTING řady Han® F & B byly navrženy tak, aby je bylo možné použít v mycích zónách. Patentovaná konstrukce se vyznačuje zaoblenými a hladkými povrchy vyhovujícími požadavkům směrnic evropského sdružení EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). Konektory jsou vyrobeny z polypropylenu, který je odolný proti rozpouštědlům používaným firmou Ecolab, největším dodavatelem čisticích a sanitačních prostředků pro potravinářství a farmacii, a je schválen americkým úřadem FDA (Food and Drug Administration) jako bezpečný pro styk s potravinami.

Všechny měkké komponenty mají modrou barvu, což monitorovacím kamerovým systémům umožňuje soustavně a spolehlivě detekovat případné oddělené dílčí části. Stupně krytí IP67 a IP69K a vlastnosti povrchů konektorů Han F & B jsou zárukou, že konektory dlouhodobě odolají i každodennímu vlivu agresivních čisticích přípravků.

pr-430 Han® Q 3/0

Všestranné využití

Největší výhodou konektorů Han F & B je jejich všestrannost. Společnost Harting nabízí více než dvanáct různých kontaktních vložek pro sběrnicové systémy, signály a napájení do 40 A. Rozsáhlý sortiment završují kombinované konektory pro elektrické napájení a optické signály.

Díky takové všestrannosti jsou možnosti využití těchto konektorů skutečně široké. Komponenty jako např. navíječky potravinářských fólií, odsávací zařízení nebo jednotky topení a chlazení lze vyrábět bez pevně připojených kabelů. V budoucnosti bude možné modulárně konstruovat také ucelené moduly strojů. Komponenty „plug and play“ urychlí zprovoznění, sníží náklady na instalaci a výrazně omezí prostoje při opravách a servisu strojů.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář