Budoucnost solární energie

Datum 06.03.2016

Ve 21. století se solární energie již stala součástí každodenního života. Ze solárních panelů, které zpočátku využívali majitelé domů nejčastěji k ohřevu vody, ať už v domácím bojleru nebo v bazénu, se v poslední době stále více prosazuje užitečnější způsob využití této čisté a bezpečné výroby energie ze slunce.

S rostoucím znepokojením ohledně dopadů spalování fosilních paliv na životní prostředí a s ním souvisejícím globálním oteplováním, je budoucnost solární energie velmi slibná. To dokládá i skutečnost, že do výzkumu těchto technologií se investují čím dál tím větší peníze a to nejen od zapálených ekofilů, ale i z řad společností, které se zabývají těžbou fosilních paliv. Takovým příkladem může být ropný koncern Total, vlastnící majoritní část akcií americké společnosti SunPower, která je jedním z lídru ve výrobě vysoce účinných fotovoltaických panelů. Dalším velkým hráčem na trhu je společnost SolarCity, která v loňském roce koupila start-up Silevo – rovněž výrobce vysoce účinných panelů.

Využití sluneční energie

Slunce je obrovským zdrojem obnovitelné a čisté energie a s efektivním využitím této energie také souvisí velké technologické výzvy. Sluneční svit může být jednoduše využit k ohřívání vody nebo v případě použití fotovoltaických článků k výrobě elektřiny. Další a daleko stabilnější způsob výroby elektřiny je koncentrování světelných paprsků na konkrétní cíl tak, aby se generovalo teplo, které dále přes parní turbínu slouží pro výrobu elektřiny. Takovým příkladem jsou solární projekty v americké Mohavské poušti a ve španělské Andaluzii, kde stovky heliostatů sledujících dopad slunečního svitu odráží tyto paprsky na rezervoár, který toto teplo absorbuje a posílá v podobě páry dál k roztáčení turbín. Takový způsob výroby elektřiny více připomíná tradiční elektrárny s tím rozdílem, že zde zcela odpadá spalování fosilních paliv a s tím spojený velmi negativní dopad na životní prostředí.

Kromě vývoje levnějších a efektivnějších fotovoltaických článků, spočívá budoucnost solární energie také ve výstavbě nových budov s panely a dovybavení solárními panely také již existující zástavbu. Někteří odborníci předpovídají, že většina, ne-li všechny nové budovy budou mít solární panely instalované na střechách. Ekologové doufají, že majitelé budov využívající zelenou energii budou státem podporováni prostřednictvím dotací nebo daňového zvýhodnění. Solární panely na střeše mohou v některých oblastech zajistit větší část elektrické energie potřebné pro chod domácnosti.

Budoucnost

Jeden povzbudivý trend týkající se budoucnosti sluneční energie je, že mnozí z největších světových inovátorů a podnikatelů se rozhodli zaměřit své schopnosti a prostředky na zlepšování technologií alternativní energie. Takovým příkladem je dnes Elon Musk, který na ekologickém transportu postavil svůj byznys. Kromě jeho elektrických vozů Tesla, které jak doufám, se již brzy budou prodávat i u nás v České republice, stojí Musk také za projektem nového způsobu pozemní hromadné přepravy lidí – zvanou Hyperloop. Jako hlavní zdroj energie pro tenhle typ přepravy se má využívat právě solární pohon v podobě solárních panelů umístěných nad tubusem, ve kterém jezdí vlak těsně podzvukovou rychlostí na magnetických polštářích s minimálním odporem vzduchu. Jako další výrazný zdroj příjmu této společnosti bude právě prodej přebytečné energie z těchto panelů.

Budoucnost solární energie leží z velké části právě na těchto lidech, kteří se nebojí do svých vizí a inovací vložit kapitál a přispět tak k daleko čistějšímu životnímu prostředí pro nás i pro další generace.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář