Komplexní energetická řešení

Datum 07.03.2016

Cofely dodává komplexní energetická řešení zahrnující projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků a průmyslovou automatizaci.

Disponujeme vlastním zázemím pro výrobu rozvaděčů do 1000 V a betonových trafostanic 22/0,4kV. Zároveň zajišťujeme servisní služby, facility management a energetické služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

Energetická společnost COFELY vznikla v roce 2012. Předtím na českém trhu působila belgická společnost Fabricom a ta postupně koupila dvě české firmy: jičínskou Aris, pražský Premont a později již pod hlavičkou GDF Suez byla získána společnost Spektrum z Vyškova. Tyto firmy byly v roce 2012 spojeny pod jedno jméno – Cofely. Navazujeme tak na tradici dlouholetého působení těchto energetických a elektromontážních společností na českém trhu.

Cofely je součástí francouzského koncernu ENGIE, který je celosvětovou jedničkou v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb.

„Z pohledu struktury našich služeb, v nichž 50 % objemu představují dodávky v oblasti VN a VVN, se zvyšuje poptávka po komplexních řešeních. To je pozitivní fakt. Zejména průmyslový management hledá silné partnery, kteří jsou s to přijít nejen s novou zásuvkou, či kabelem, ale s uceleným řešením. A taková řešení nabídnout a realizovat umíme. Řekl bych dokonce, že právě v tom tkví naše konkurenční výhoda,“ říká ing. Václav Taubr, obchodní ředitel.

Energetická infrastruktura

Specializace v oblasti dodávek investičních celků a generálních oprav rozvoden, rozpínacích a transformačních stanic bez omezení napětí a liniových kabelových staveb, včetně montáže kabelových armatur v napěťové hladině 1 až 110 kV.

 • Projekční a inženýrská činnost, servis a opravy elektrických zařízení
 • Dodávky, rekonstrukce a montáž zařízení od předních výrobců v souladu s předepsanými technologickými postupy
 • Montáž betonových kompaktních transformačních stanic
 • Montáž kabelových armatur 110 kV od renomovaných dodavatelů
 • Průmyslové elektroinstalace
 • Servisní činnost, včetně servisu na kabelech 110 kV

Průmyslová automatizace

Realizace napájecích, ovládacích, řídících a vizualizačních systémů předních světových výrobců pro strojně – technologické celky a energetické zdroje. Součástí poskytovaného řešení je projektová příprava, vývoj software, instalace, uvedení do provozu a funkční zkoušky.

 • Realizace rozvoden a velínů
 • Instalace napájecích a ovládacích kabelových a pneumatických rozvodů
 • Montáž a konfigurace polní instrumentace
 • Realizace zdrojů zálohovaného napájení
 • Regulované pohony
 • Realizace průmyslových řídicích systémů:

– DCS systémy řízení rozsáhlých celků
– Řízení autonomních strojů / celků
– Vizualizace, monitoring a archivace řízených procesů
– Komunikace s nadřazenými systémy klienta
– Nouzové a bezpečnostní části řízení technologických procesů

Teplárna Chomutov

Technologie budov

Návrh, dodávka, realizace a servis slaboproudé a silnoproudé technologie pro moderní kancelářské, obchodní a skladovací budovy.

 • Silnoproudé instalace – dodávka a napojení rozvodny VN a transformátorů požadovaných výkonů, rozvody NN až ke koncovým uživatelům, napojení ovládacích prvků, osvětlení, zásuvek a dalších technologií.
 • Dodávky systémů řízení provozu osvětlovací soustavy v LEED režimu
 • Slaboproudé instalace včetně projektů, zejména dodávky systémů EPS, evakuačního a komerčního ozvučení budov, docházkových a přístupových systémů, kamerových systémů, telefonních a datových rozvodů včetně dodávek a oživení aktivních prvků dodávek telefonních ústředen včetně jejich uživatelského naprogramování a instalace satelitních a televizních systémů
 • Systémy pro řízení budov, zejména systémy vytápění, chlazení a větrání

Výroba rozvaděčů

Cofely vyrábí a montuje NN rozvaděče do 1 000 V. Rozvaděče jsou vyráběny dle zadání zákazníka a jsou vybaveny komponenty od renomovaných výrobců. Pro kompletaci používá Cofely především skříně vlastní výroby s vysokým standardem a širokými možnostmi uzpůsobení požadavkům zákazníka. Standardně se dodávají rozvaděčové skříně atypických rozměrů, barvy, provedení, anebo skříně splňující speciální funkční požadavky např. pro seizmickou odolnost, EMC, specifické krytí apod.

Rozváděče

Technické a facility služby

Cofely nabízí komplexní technické a facility služby nezbytné pro efektivní a hospodárné vedení průmyslových provozů i nemovitostí.

S využitím silného technického a profesního zázemí řídíme a vyhodnocujeme chod provozu s ohledem na stav projektu a individuální potřeby klienta.

Energetické služby

Cílem v oblasti poskytování energetických služeb je najít pro klienta dlouhodobě efektivní koncept

využívání energie. V praxi jde o zefektivnění energetického hospodářství, snížení průvodních nákladů,

splnění zákonných předpisů a úsporu emisí. Mezi energetické služby patří energetické poradenství a kontroling, energetický audit a návrh technického řešení včetně jeho implementace a následného servisu.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář