Čtvrtá průmyslová revoluce už klepe na dveře – 1. díl

Datum 15.03.2016

Pojmem Průmysl 4.0 se označuje současný trend automatizace výroby a postupující digitalizace stále širšího spektra činností, které byly dříve vyhrazeny analogovým přístrojům nebo lidským operátorům. Někdy se lze v této souvislosti setkat rovněž s pojmy Práce 4.0 nebo dokonce čtvrtá průmyslová revoluce.

Proč čtvrtá průmyslová revoluce?

Třeba automobilové továrny fungují s vysokým stupněm automatizace už dnes. Tak jakápak revoluce? První průmyslová revoluce se odehrála na konci 18. století, kdy lidskou práci poprvé začaly ve větším měřítku přebírat stroje. Stěžejní roli v tomto procesu sehrál parní stroj. Masivní nástup mechanizace do průmyslu a zemědělství vedl k prudkému růstu produktivity, následovanému historicky nevídaným růstem populace a posléze i k rozsáhlým společenským, kulturním a politickým změnám.

Druhá průmyslová revoluce přišla asi o 100 let později, kdy nastalo období elektrifikace a motorizace. Přelomovými vynálezy této éry byly elek­trická žárovka (Thomas Alva Edison), elektrický transformátor (Nicola Tesla) a spalovací motor (Gottlieb Daimler).

Třetí průmyslová revoluce začala na konci 60. let dvacátého století s nástupem výpočetní techniky, která umožnila automatizaci řady odvětví lidské činnosti a urychlila technický vývoj.

O čtvrté průmyslové revoluci se začalo hovořit teprve na počátku aktuál­ní dekády. Má se za to, že jejím výsled­kem bude téměř naprostá automatizace výroby včetně kontrolních a řídicích procesů, které dnes stále obsta­rávají lidé. Továrny v éře průmyslu 4.0 se budou řídit kompletně samy

Třeba automobilové továrny fungují s vysokým stupněm automatizace už dnes. Tak jakápak revoluce?

Je pravda, že některá průmyslová odvětví jsou v tomto směru dále než jiná. Výroba automobilů je vynikajícím příkladem. Linky jsou vysoce automatizované, mají zabudované kontrolní systémy a mnohdy je automatizovaná i logistika dílů v rámci továrny – robotizované vozíky doručí správný díl na správné místo ve správný čas a dokážou se pohybovat v rušném prostředí výrobní haly, aniž by je někdo na dálku řídil. Průmysl 4.0 znamená další posilování tohoto trendu a jeho rozšiřování do dalších oblastí výroby, eventuálně i služeb.

Kdy čtvrtá průmyslová revoluce začne a kdy skončí?

Jak souvisí Průmysl 4.0 s měřením a metrologií? Stejně jako předchozí revoluční změny v organizaci práce není ani čtvrtá průmyslová revoluce jasně ohraničena v čase. Můžeme nicméně říci, že už probíhá. Digitalizace, 3D tisk, blížící se příchod automobilů “bez řidiče“, to jsou konkrétní příklady změn, které v souhrnu opět zásadně promění lidskou společnost.

Zničí Průmysl 4.0 ekonomiku a povede k nezaměstnanosti?

Oborníci se domnívají, že čtvrtá průmyslová revoluce zvýší produktivitu práce až o jednu třetinu. To se bezesporu neobejde bez zániku řady pracovních míst, dost možná provázeného dočasnými sociálními otřesy. Zkušenosti z minulých průmyslových revolucí ale dávají důvod k optimismu.

Ještě v roce 1928, tedy dlouho po první i druhé průmyslové revoluci, pracovalo v zemědělství 35 procent obyvatel Československa. Byli jsme přitom vyspělou průmyslovou zemí, v mnoha státech byl podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti ještě vyšší. Dnes pracují v zemědělství pouhá tři procenta obyvatel ČR. Přesto na ulicích nevidíme zástupy nezaměstnaných. Pravda, v některých regionech je situace horší než jinde, ale na začátku roku 2016 je nezaměstnanost v ČR na rekordně nízké úrovni. Kam se všichni ti zemědělci poděli?

Zdaleka nejen do výroby, v průmyslu a stavebnictví dnes pracuje 38 procent lidí. Vznikají ale stále nové profese. Vývojář mobilních aplikací, specialista na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače nebo správce firemních profilů na sociálních sítích, to jsou povolání, která si před dvaceti lety neuměl nikdo ani představit. Živit se ale dnes lze i natáčením videí na YouTube nebo publikováním fotografií na Instagramu. Lidé dnes častěji než kdykoliv v minulosti pracují jako sportovní instruktoři, osobní trenéři, finanční poradci atd.

V souvislosti s rostoucím věkem dožití populace bude přibývat pracovních míst v oborech souvisejících s péčí o seniory a obecně s realizováním životních potřeb a přání lidí, jejichž věk dnes považujeme za “důchodový“.

Dnes nikdo neumí říct, co budou za dvacet či třicet let dělat všichni ti zaměstnanci, kteří dnes pracují ve výrobě. Díky předchozím průmyslovým revolucím ale víme, že zástupů dlouhodobě nezaměstnaných se obávat nemusíme. Řada lidí nalezne uplatnění v oborech, které dnes ještě neexistují. Možnosti ekonomiky jsou právě tak nevyčerpatelné jako lidská vynalézavost a přesahují představivost nás jako jednotlivců.

Jak souvisí Průmysl 4.0 s měřením a metrologií?

Trend digitalizace a automatizace se pochopitelně nevyhýbá ani našemu oboru. O aktuálním stavu a výhledu do blízké budoucnosti si můžete přečíst už příští měsíc na našem webu nebo v příštím vydání tištěné edice Volty.cz pro květnový veletrh For Energo.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. ve spolupráci s p. Červenkou
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář