Business Leaders Forum

Datum 20.03.2016

Business Leaders Forum svým členům nabízí širokou paletu poradenských služeb: podporu při přípravě nefinančního reportu dle metodiky GRI, nastavení celkové strategie CSR, realizaci dílčích kroků, tvorbu projektů, do nichž je zapojeno více firemních členů, propojování členských subjektů s experty akademic­ké sféry, zahraničními experty a mnohé další.

 

Blíže o vybraných projektech BLF

  • CSR Cluby jsou základní aktivitou, unikátní platformou, která členům Business Leaders Forum umožňuje sdílet know-how, prezentovat své projekty, nalézat synergie a získávat znalosti o CSR od odborníků z akademického i zahraničního prostředí. V roce 2015 byla témata setkávání: rozvoj komunity, reporting, udržitelný život ve městech a desítky dalších.
  • Together 2 Grow, unikátní projekt, jehož je Business Leaders Forum v současné době hrdým facilitátorem, který síťuje špičkové nadnárodní a české firmy. Cílem je výměna zkušeností a znalostí mezi profesionály, napříč sektory. Prostřednictvím mezi­firemního mentoringu, pod vedením předního kouče, probíhá vždy devítiměsíční sdílení know-how ve více než dvou desítkách firem. Další ročník bude otevřen v září 2016.

 

O sdružení Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je unikátní platformou společensky odpovědných firem, sdružuje leadery českého byznysu, dbá o rozvoj společnosti, korektních vztahů firem ke svým zaměstnancům a vůči komunitám, v nichž působí. BLF sleduje moderní trendy CSR v zahraničí a snaží se ty nejlepší z nich přinést do českého podnikatelského prostředí. CSR neboli společenské odpovědnosti firem se Business Leaders Forum věnuje více než 24 let. Členskými firmami BLF jsou české firmy, české pobočky nadnárodních firem, neziskovky a univerzity. Business Leaders Forum je součástí prestižních mezinárodních organizací International Business Leaders Forum a CSR Europe.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář