Se servisem bezpečně a efektivně

Datum 29.03.2016

????????????????????????????????????

Většina z nás využívá zázemí kancelářských a průmyslových prostor a považujeme za samozřejmost, že vše funguje tak, jak má. Málokdo kromě zkušených odborníků si ovšem dokáže představit, co všechno se za touto na první pohled jednoduchou a banální funkčností skrývá.

V Cofely  prostřednictvím našeho servisního oddělení provádíme servisní  a kompletní poradenskou činnost, která zajišťuje bezpečný a bezproblémový chod veškerých elektroinstalací a tím i celých budov.  Kolegové z oboru pro svou práci používají spoustu zkratek a odborných výrazů, které jsou pro běžného uživatele těžko srozumitelné. Proto jsme kolegy požádali, aby nás světem servisu provedli a objasnili, co se za jednotlivými zkratkami a výrazy skrývá.

EPS – elektrická požární signalizace – zabezpečuje požární bezpečnost objektů včasnou signalizací v případě vzniku požáru a to prostřednictvím různých typů detektorů (opticko-kouřové, tepelné, tlačítkové, lineární atd.)

EZS – elektrická zabezpečovací signalizace – zabezpečuje objekt proti neoprávněnému vniknutí a tím chrání osoby a vybavení budov. V případě neoprávněného vniknutí do objektu dojde k detekci narušení objektu prostřednictvím některého z typů detektorů (pohybový detektor, detektor tříštění skla, magnetický kontakt). Následně systém informuje o narušení objektu prostřednictvím přenosového zařízení (telefonní komunikátor, GSM komunikátor apod.) buď Policii ČR, bezpečnostní agenturu, případně majitele objektu.

CCTV – kamerové systémy – zvyšují bezpečnost sledovaných objektů a jejich částí a prostřednictvím jednotlivých prvků systému (kamery, nahrávací zařízení, atd.) zabezpečují stálý monitoring důležitých prostor a zároveň nabízí, v případě potřeby, zpětný přehled událostí prostřednictvím pořízených záznamů nahrávacím zařízením.

ACCESS – přístupové systémy, kontrola vstupu – slouží k zabezpečení vstupů do objektů a jejich jednotlivých částí s možností přiřazení individuálních oprávnění ke vstupu určených osob (pracovníků, návštěvníků) pouze do předem určených a definovaných prostor. Zároveň nabízí možnost evidence vstupů do jednotlivých prostor s možností rozšíření tohoto systému o docházkový, případně stravovací systém.

Ozvučení – místní a evakuační rozhlas – místní rozhlas slouží k distribuci zvuku (hudby, hlášení) do jednotlivých částí objektů. Stejnou funkci nabízí i evakuační rozhlas, který ještě zároveň slouží k evakuačnímu hlášení v případě požáru. Tento systém je propojen se systémem elektrické požární signalizace, který v případě požáru předá signál systému evakuačního rozhlasu, který automaticky spustí evakuační hlášení a tím informuje osoby nacházející se v objektu o nutnosti tento objekt evakuovat. Tímto slouží ke zvýšení bezpečnosti objektu a osob v něm se nacházejících.

Perimetrické systémy obvodové ochrany – zabezpečují perimetrickou (obvodovou, vnější) ochranu objektů tím, že detekují případné narušení objektu už v momentu překonávaní vnější ochrany objektu – plotu. V kombinaci se systémem EZS (PZS) zvyšuje zabezpečení objektů a zabezpečuje vyšší ochranu.

CO systémy – detekce plynů – zvyšují bezpečnost objektu a osob v prostorách objektu (kotelny, garáže atd.), ve kterých je možný výskyt, případně vznik nebezpečných plynů, které není možné detekovat lidskými smysly. Jednotlivé typy speciálních detektorů jsou určeny pro detekci jednotlivých škodlivých plynů.

SK – strukturovaná kabeláž – neboli také datové sítě, slouží k rozvodům interní sítě provozovatele do určených prostor objektů. Zároveň může být využita pro různé elektrotechnologie a to jak silnoproudé, tak i slaboproudé.

STA – společná televizní anténa – slouží k distribuci televizního signálu a to jak satelitního, tak i pozemního digitálního vysílání, do určených prostor objektu.

Telefonní ústředny – zabezpečují telefonní komunikaci a spojení objektu jak s vnější telefonní síti, tak i ke komunikaci mezi jednotlivými interními klapkami.

 

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář