Je evropská energetika bezpečná? Odpověď nabídne ENERGO SUMMIT

Datum 03.04.2016

Energetická unie, dekarbonizace a budoucnost české energetiky ve vztahu k Evropské unii a světovým trhům jsou hlavními tématy, kterým se bude věnovat letošní ENERGO SUMMIT. Druhý ročník tohoto významného setkání energetických odborníků proběhne v úterý 10. května 2016 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Nabídne příležitost k setkání zástupců ministerstev a klíčových představitelů energetického trhu i odborné veřejnosti. ENERGO SUMMIT otevře diskuzi nad aktuálním děním a nejzávažnějšími problémy, které řeší česká energetika. Význam akce potvrzuje udělená záštita Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnické asociace České republiky, Hospodářské komory ČR, Visegrádské skupiny a nově také předsedy vlády ČR.

Jednou z hlavních priorit Evropské unie (EU) je zajištění bezpečných dodávek energie. EU je přitom největším světovým importérem energie a zejména unijní státy na východě jsou závislé na problematických dodávkách převážně z Ruska. Ke zvýšení bezpečnosti energetiky a dosažení klimatických a dalších cílů má pomoci Energetická unie, která vznikla v loňském roce. Pro rok 2016 se chce zaměřit na zvyšování energetické účinnosti a naopak snižování energetické náročnost budov či na fungování trhu s elektřinou. Budoucnosti evropského trhu s energií se bude věnovat úvodní blok letošního ENERGO SUMMITu.

Významný posun v oblasti snižování emisí uhlíku, tzv. dekarbonizace, přinesla ke konci minulého roku mezinárodní klimatická konference COP 21 v Paříži, kde byla uzavřena globální dohoda o snižování produkce uhlíku. Jaké důsledky to bude mít pro českou energetiku a jak vypadá klimaticko-energetická politika ČR v mezinárodním kontextu, představí ve svém příspěvku na ENERGO SUMMITu Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí ČR. Mezi možnostmi pro dosažení účinné dekarbonizace patří mj. i větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Konkrétní zkušenosti v této oblasti z Belgie přiblíží posluchačům jeden ze zahraničních hostů konference, Bart Bode z organizace Flemish Sustainable Energy Organization.

Mezi dalšími tématy, které ENERGO SUMMIT otevře, bude tzv. pátý pilíř Energetické unie, který tvoří Výzkum a inovace, či efektivní využití nástrojů ke snížení energetické náročnosti. V rámci energetických úspor se představí také zajímavý trend v současném stavebnictví, který nabízí budovy s téměř nulovou spotřebou energií.

„ENERGO SUMMIT se uskuteční současně s  veletrhem FOR ENERGO, který tradičně představuje čerstvé novinky v oboru energetiky a elektrotechniky,“ říká Vanda Yousifová, ředitelka obchodního týmu průmyslových veletrhů a doplňuje: „Vytipovat ta nejvýznamnější témata pro letošní ročník nám pomohli přední odborníci, kteří zasedli v programové radě konference, zejména pak zástupci Energetického regulačního úřadu, Elektrotechnické asociace České republiky a Státní energetické inspekce.“

První ročník ENERGO SUMMITu se konal v roce 2014 a přilákal téměř 250 posluchačů. Odborníci se tehdy zaměřili zejména na budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií a projekty energetických úspor, nové energetické zdroje v EU, E-mobilitu, trendy světové energetiky a jejich dopad na ČR.

Generálním partnerem letošního veletrhu FOR ENERGO a ENERGO SUMMITu je SKUPINA ČEZ a partnerem SKUPINA ÚJV.

Více informací o programu ENERGO SUMMITu, přednášejících a možnosti přihlášení najdete zde: http://energosummit.cz

 
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář