Panasonic: Nové regulátory teploty řady KT.R s vyšší odolností

Datum 05.04.2016

Regulátory teploty řady KT.R jsou nástupci regulátorů řad KT KT2, KT4, KT7, KT8 a KT9. Zákazníci mohou těžit z pozoruhodného rozšíření nabídky funkcí, jako je – mimo jiné – rychlé a snadné ovládání, zjednodušená konfigurace a funkčnost, čitelnost displeje a kompaktní design.

Nové a zdokonalené regulátory teploty jsou k dispozici ve třech formátech DIN 48 x 48 mm, 48 x 96 mm a 96 x 96 mm. Dodržování osvědčených standardů pomáhá splnit požadavky trhu na nákladovou efektivnost a nabízí hospodárnost i vysoký výkon.

Snadná konfigurace a přizpůsobení nastavení

Regulátor teploty je připraven k provozu ihned po dokončení počáteční konfigurace řídicích hodnot. Často používaná i často měněná nastavení lze snadno upravit. K vytvoření dobře fungujícího systému řízení teploty není zapotřebí příliš mnoho času a úsilí. Všechny požadované operace lze nastavit pomocí tlačítek na čelním panelu regulátoru.

Snadné programování

Programování je velmi snadné díky nastavení v devíti krocích. Jednoduše se zadají požadované hodnoty pro každý časový úsek. Tím je zaručena plná flexibilita systému řízení teploty.

Jemná regulace vytápění

Nová řada KT.R pracuje se vzorkovací periodou 125 ms, která je poloviční ve srovnání s předchozími řadami. Proto je dosaženo dvojnásobné rychlosti oproti dřívějšku a tak je možné provádět mnohem jemnější řízení vytápění.

Vestavěná funkce automatického ladění

Vestavěná autoregulační funkce využívá metodu skokové odezvy. Při zvýšení teploty se dopočítají nové PID konstanty. Ty je možné spočítat i tehdy, pokud k jejich generování nemůže být použita funkce automatické regulace. Pokud je vypnuta funkce řízení přímým spínáním, nemůže dojít k narušení optimální regulace teploty. Velmi přesný režim PID regulace zaručuje přesnost ±0,2 % v celém rozsahu.

Další funkce

  • Lepší čitelnost díky použití velkého displeje.
  • Prostorově úsporný design: jednotka má hloubku pouze 60 mm.
  • Provedení s více vstupy.
  • Stupeň krytí IP 66 (čelní panel je zcela prachotěsný / odolnost proti stékající a stříkající vodě ze všech úhlů).
  • Pětimístný LCD PV/SV displej.
  • Velká tlačítka pro snadné ovládání.
  • Komunikační rozhraní RS485 (jen model KT4R).
  • V souladu se standardy UL/c-UL a CE.

http://www.panasonic-electric-works.cz

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář