Řešení kabelových poruch

Datum 22.04.2016

Porucha na kabelovém vedení a následné bezproudí je nepříjemná situace pro každý typ podnikání. Rychlé odstranění této situace je tedy nasnadě. Jednou z možností rychlé a šetrné identifikace může být použití speciálně vybaveného kabelového měřícího vozu, který umožňuje lokalizace kabelových poruch a veškeré práce týkající se kabelových vedení nízkého a vysokého napětí.


Mezi hlavní výhody použití kabelového vozu oproti jiným metodám jednoznačně patří

  • minimalizování zemních prací než při vyhledávání poruchy výkopovou metodou, s čímž souvisí i minimalizování prací při uvádění povrchu do původního stavu,
  • minimalizování finančních nákladů na opravu – kabelový vůz dokáže velmi přesně identifikovat místo poruchy na kabelu, čímž se oprava efektivně zacílí jen na místo poruchy,
  • zkrácení odstranění bezproudí – kabelový vůz dokáže identifikovat místo opravy při první prohlídce, v některých případech je možno provést na místě i následnou opravu,
  • zjištění celkového stavu kabelového vedení – při identifikaci poruchy je možné kabelový vůz využít pro celkovou revizi kabelů

Měřící kabelové vozy provádí :

  • trasování podzemního vedení elektrických kabelů nízkého nebo vysokého napětí a to jak pod napětím, tak bez napětí včetně zjištění hloubky uložení
  • vyhledání a zaměření poruchy na kabelu nízkého nebo vysokého napětí a to metodou krokového napětí nebo metodou rázového generátoru
  • místo poruchy může být předměřeno impulzním předměřovačem a tím zkrácena doba vyhledávání místa poruchy a zkrácena doba větší zátěže kabelu
  • při zjištění vysokoohmové poruchy možno použít propalovací generátor
  • vyhledání plášťové poruchy na kabelech vysokého napětí
  • zkoušky zvýšeným napětím do 40 kV nebo přenosným zařízením do 80 kV, z tohoto měření může být vystaven protokol o zkoušce zvýšeným napětím

Kabelový měřící vůz je vybaven zařízením od německé firmy SEBA KMT, které zahrnuje generátor vysokého napětí, rázový generátor a reflektograf.  K vybavení vozu patří i zařízení VIVAX pro trasování podzemního vedení.  Kabelový vůz disponuje samostatnou elektrocentrálou pro nezávislé napájení a funkčnost měřícího vozu.

Při vyhledání kabelové poruchy je možno provést i následnou opravu tak, aby měl zákazník k dispozici celkové vyřešení problému. Oprava je zajištěna v jednodušších případech na místě, u složitějších situací dokáže technik zkoordinovat v nejkratší možné době zásahový tým pro zajištění opravy.

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice Cofely nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář