Jednoduché ovládání komplexní robotiky

Datum 26.04.2016

Nové mapp moduly: řízení a uvedení až 15 os  do provozu

B&R rozšiřuje svoji modulární softwarovou stavebnici mapp Technology. Pomocí mapp RoboX a mapp. Teach lze snadněji a rychleji parametrizovat a uvést do provozu libovolné kinematiky robotů.

Díky mapp RoboX lze řídit libovolnou kinematiku robotů až s 15 osami. Vývojář je při realizaci svých kinematik zcela svobodný a přesto profituje ze všech předností mapp Technology: roboty lze jednoduchým způsobem parametrizovat. Vizualizace a možnosti diagnostiky jsou již integrovány. Tím lze ušetřit cenný čas jak při vývoji, tak během provozu.

Rychlé uvedení do provozu

mapp Teach pomáhá v n.sledných krocích při programování pohybů prováděných roboty. Naprogramování drah a správa procesů jsou jednoduché a komfortní. Uvedení robotů do provozu lze tak provést v nejkratším možném čase.

Rychlý vývoj

mapp Technology se skládá z jednotlivých uzavřených modulů, které značně zjednodušují vývoj nových programů. Moduly poskytují základní funkce, jejichž parametrizace se provádí graficky. Čas programování tím klesá průměrně o 67 %. Všechny mapp komponenty jsou spojeny prostřednictvím mapp-Link: každá mapp komponenta automaticky získává všechna potřebná data z jiných komponent podle principu klientserver.

Pomocí mapp RoboX a mapp Teach lze snadněji a rychleji parametrizovat a uvést do provozu libovolné kinematiky robotů.

 

O společnosti B&R
B&R je soukromá společnost s hlavním sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace kombinuje společnost B&R nejmodernější technologie s pokrokovým engineeringem. Společnost B&R poskytuje zákazníkům v nejrůznějších odvětvích kompletní řešení při automatizaci procesů, v technice pohonů a řízení pohybu, ve vizualizaci a integrované bezpečnostní technice. Řešení pro průmyslovou komunikaci pomocí provozních sběrnic – a to především POWERLINK a otevřený standard openSAFETY – završují portfolio produktů společnosti B&R. Kromě toho je softwarové vývojové prostředí Automation Studio ukazatelem pro engineering orientovaný na budoucnost. Díky svým inovativním řešením stanovuje společnost B&R nové standardy ve světě automatizace, pomáhá usnadňovat procesy a přesahuje očekávání zákazníků.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.br-automation.com.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář