Energetický lídr GDF SUEZ se v ČR mění na ENGIE

Datum 01.05.2016

Logo ENGIE sur la tour T1.

Cofely a.s. a GDF SUEZ Prodej plynu s.r.o. sjednotí svůj brand v průběhu května 2016

Světový energetický gigant ENGIE (dříve GDF SUEZ) sjednocuje značky a aktivity svých dceřiných společností v rámci celé obchodní skupiny. Změny reflektují novou vizi a strategii skupiny, založenou na principech energetické efektivnosti a udržitelnosti. V globálním měřítku probíhá slučování pod novou značku ENGIE již od května minulého roku. V České republice svou značku k 1. květnu 2016 změní společnost Cofely a.s. a následně k 15. květnu 2016 i GDF SUEZ Prodej plynu s.r.o.

Od sjednocení firemních názvů pod jednotnou značku ENGIE si skupina slibuje především upevnění své pozice globálního hráče v oblasti energetiky a zároveň intenzivnější propojení aktivit jednotlivých společností a divizí, jejichž služby tak budou pro zákazníky přehlednější a dostupnější. Nový název vyjadřuje celosvětový odklon skupiny od tradiční energetiky k aktivitám více zaměřeným na využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivity technologií, průmyslových i administrativních objektů s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. „Naším cílem je maximálně využít našich dosavadních zkušeností z více než 70 zemí světa a potenciálu našeho produktového portfolia, které neustále rozšiřujeme investicemi do moderních technologií, a stát se tak inovátorem a lídrem evropského i rozvojových trhů“, popisuje záměry skupiny generální ředitel Gérard Mestrallet.

V souladu s globálními trendy se nově budeme i v České republice více orientovat na poskytování energetických a technických služeb. Zároveň však budeme pokračovat také v našich tradičních lokálních aktivitách jako dodávky slaboproudých i silnoproudých technologií, výroba rozvaděčů či průmyslová automatizace,“ komentuje změny Aleš Damm, generální ředitel společnosti Cofely a.s., která nově ponese název ENGIE Services a.s. Společnost již v této souvislosti prošla potřebnou úpravou interní organizační struktury, která přispěje k většímu propojení a lepší spolupráci mezi jejími divizemi. Ve vedení společnosti i nadále zůstávají dosavadní klíčoví manažeři.

Pro společnost GDF SUEZ Prodej plynu s.r.o., která v polovině května změní svůj obchodní název na ENGIE Energy Management CZ s.r.o., je změna názvu přínosná i z důvodu změny jejího produktového portfolia „V současné době se již neomezujeme pouze na dodávky plynu, jak naznačoval původní název, ale dodáváme také elektřinu,“ říká ředitel společnosti Tomáš Blažejovský a dodává: „Vzhledem k naší cílové skupině, kterou i nadále zůstávají zejména velké nadnárodní průmyslové společnosti, pak vítáme také silnější mezinárodní propojení skupiny a jejích jednotlivých složek.

V souladu s jednotným názvem a celkovou vizí skupiny ENGIE plánují obě společnosti v České republice do budoucna ještě těsnější vzájemnou spolupráci.

www.engie.cz

O společnostech:
Skupina ENGIE (dříve GDF SUEZ) zakládá své podnikání na modelu udržitelného rozvoje, a vyrovnává se tak s nejdůležitějšími výzvami dnešní doby: naplňováním energetických potřeb, zárukami bezpečných dodávek a bojem proti klimatickým změnám. Skupina poskytuje jednotlivcům, společnostem a municipalitám vysoce efektivní a inovativní řešení založená na expertíze ve čtyřech klíčových sektorech: obnovitelné energii, energetické efektivitě, zkapalněném zemním plynu a digitálních technologiích. Se svými více než 150 000 zaměstnanci působícími v 70 zemích skupina vytváří obrat 69,9 miliard EUR. Je kótovaná na burzách v Paříži, Bruselu a Lucemburku.
Společnost Cofely a. s. (Engie Services a. s.) se v České republice specializuje na návrh a realizaci komplexních energetických řešení, která zahrnují projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků a průmyslovou automatizaci. Zároveň zajišťuje servisní služby, facility services a energetické služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství, úspoře energií a snižování emisí. Mezi její klíčové zákazníky patří provozovatelé energetických sítí, průmyslové podniky, dodavatelé průmyslových technologií, teplárny a elektrárny. V současnosti zaměstnává téměř 400 pracovníků a její obrat v roce 2015 dosáhl 1,7 miliardy Kč.
Společnost GDF SUEZ Prodej plynu s.r.o. (Engie Energy Management CZ s.r.o.) působí na trhu od roku 2009 a zaměřuje se na dodávky zemního plynu a elektrické energie velkým průmyslovým odběratelům, přičemž využívá zázemí a zkušeností mateřské společnosti ENGIE (dříve GDF SUEZ) se sídlem ve Francii. Mezi zákazníky najdeme významné společnosti sklářského, chemického a potravinářského průmyslu, kterým GSPP kromě základní dodávky komodit nabízí mimo jiné také poradenství v oblasti risk managementu a přímý přístup na trh. Obrat společnosti v roce 2015 činil 1,2 miliardy Kč, v roce 2016 očekává růst na 1,6 miliardy Kč.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář