Čtvrtá průmyslová revoluce už klepe na dveře – 2. díl

Datum 15.06.2016

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani našemu oboru. Objevuje se dokonce nový pojem Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Werth je rovněž výrobcem počítačového tomografu HV500.

„Kvalita 4.0 je nedílnou součástí Průmyslu 4.0,“ vysvětluje Petr Bilavčík ze společnosti Prima Bilavčík, která patří k předním dodavatelům měřicích přístrojů a metrologických služeb na českém i slovenském trhu. „Stačí si uvě­- do­mit, že jakýmsi ideálem čtvrté průmyslové revoluce je plně automatizovaná továrna. A ta by samozřejmě nemohla fungovat bez plně automati­zo­vaných kontrolních procesů a jejich provázání s výrobou.“

Dnes je obvyklé, že výrobní kontrolu v průmyslových podnicích provádějí specializovaní pracovníci za pomoci jednoúčelových měřidel, popřípadě na automatizovaných víceúčelových strojích – i ty ale potřebují operátora, navíc vysoce kvalifikovaného. A pak je obvykle zapotřebí další kvalifikovaný člověk, který na základě výsledků výrobní kontroly upraví nastavení výrobního zařízení nebo do něj zanese korekční hodnoty, pokud se jedná o automatický stroj (například CNC obráběcí centrum).

„Plně automatizované továr­ny včetně kontroly kvality jsou zatím hudbou vzdálené budoucnosti, i když technika se vyvíjí překotným tempem,“ podotýká Petr Bilavčík. „Třeba skenovací přístroje firmy Faro umožňují rychlou a přesnou digitalizaci i velmi komplexních tvarů a multisenzorové souřadnicové stro­­je Werth dokážou s patřičným vybavením samočinně změřit i extrémně složité součásti, a to včet­ně tvarových ploch a skry­tých rozměrů. Bez odborné obsluhy se však tyto pokročilé systémy neobejdou.“

V budoucnu to ale bude fungovat jinak. „Příklad probíhající čtvrté průmyslové revoluce v praxi vidíme například na linkách, které svařují karoserie osobních automobilů,“ říká Petr Bilavčík. „Součástí robotů jsou laserová i optická čid­la, která měří přesnost výroby. Pokud dojde k překročení povolených tolerancí, kontrolní systém sám pošle do robotu korekční hodnoty.“

Princip je vlastně prostý. Stroje, které něco samy vyrábějí, nás dnes už nepřekvapují. Kvalita 4.0 znamená, že stroje se budou také samy hlídat – nebo hlídat sebe navzájem. Výrobní, kontrolní i logistické systémy spolu budou nepřetržitě komunikovat a podle aktuální situace jednat tak, aby celý proces od příjmu vstupních polotovarů na sklad až po expedici hotového výrobku proběhl hladce, rychle a efektivně. A přitom zcela bez přítomnosti člověka. PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. ve spolupráci s p. Červenkou

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář