Spolupráce IT a automatizace

Datum 17.06.2016

Rekordní návštěva na letošním B&R Innovation Day.

Strmý nárůst zájmu v posledních letech zažívá B&R Innovation Day. Letošní účast se již přehoupla přes hodnotu 100. Mění se však také struktura publika. Vedle typických účastníků minulých ročníků, kterými byli převážně výrobci strojů, začínají stále více přibývat také uživatelé strojů, tedy zástupci výrobních firem.

Je to dáno nejen příjemnou atmosférou akce, ale hlavně volbou velmi aktuálních témat. Účastníci také ocenili širokou formu prezentací, která sahala od vizí o budoucnosti automatizace, přes ukázky aplikací řídicí techniky v různých průmyslových odvětvích, v podání zákazníků B&R, až po velmi technické ukázky řešení konkrétních problémů v podání techniků B&R.

Všechna témata B&R Innovation Day letos souvisela s konceptem Průmysl 4.0. A právě Průmysl 4.0 bude do budoucna stále více spojovat informační technologie s automatizací. Ředitel česko-slovenského zastoupení B&R ing. Jan Ohřál myšlenku nutné mezioboorové spolupráce trefně vyjádřil ve své přednášce o výrobním závodu B&R: „Díky neustálé horizontální týmové komunikaci odborníků z vývoje, IT, automatizace, výroby, kvality, zkušebnictví, logistiky, údržby a obchodu se daří postupnými kroky realizovat chytrou výrobu s mnoha znaky principů Průmyslu 4.0“

Na programu B&R Innovation Day byly mimo jiné webové technologie v automatizaci, kybernetická bezpečnost, prediktivní údržba, sběr a analýza dat z výroby, vzdálená správa strojů a zařízení po internetu, OPC UA, openRobotics, ale také vibrodiagnostika ložisek v lakovně ve Škoda Auto nebo řízení válcování plechů za tepla v Arcelor Mittal a další ukázky nasazení řídicích systémů B&R v českém průmyslu. Účastníci si navíc mohli na místě vybrat z více přednášek právě ty, které je zajímaly. Vystoupilo celkem 23 řečníků, z toho 7 uživatelů techniky B&R.

Ve formulářích hodnocení akce ze strany účastníků se několikrát objevilo slovo „inspirativní“. A inspirativní a příjemná atmosféra se přenesla i na večerní posezení, kterého se zúčastnilo více než tři čtvrtiny všech přítomných na denním programu. Dva z nich během večera navíc vyhráli oranžové koloběžky, na kterých se hostesky B&R v oranžových barvách proháněly uličkami veletrhu Amper 2016.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář