Inteligentní rozvaděče pomáhají optimalizovat spotřebu energií

Datum 12.07.2016

Šetření energií je nepřetržitý proces. Správci budov nebo provozní vedoucí ve výrobě potřebují mít vždy přístup k aktuálním informacím o spotřebě energií. Tyto informace musejí mít dodané včas a ve srozumitelné podobě, aby na jejich základě mohli jednat, jelikož bývají za energetickou účinnost svých provozů nebo budov zodpovědní.

Společnost ENGIE, jejíž role na světovém trhu s energiemi je mimo jiné dodávka řešení vedoucích k úsporám energií, si za jeden ze svých dlouhodobých cílů nastavila energetickou efektivitu a udržitelný rozvoj.  Jičínská pobočka ENGIE se svou výrobou NN rozvaděčů přispívá nemalou mírou k dosažení těchto ambiciózních cílů tím, že je schopna nabídnou řešení s využitím inteligentních rozvaděčů do různých provozů a budov.

Společným jmenovatelem všech programů energetické účinnosti je potřeba spolehlivého a přesného měření a monitorování spotřeby energie. Takovým požadavkům dokáže vyhovět inteligentní rozvaděč ve třech rychlých krocích od měření a komunikace naměřených hodnot až po realizaci úsporných opatření.

Technologie NN rozvaděčů a zejména aktivní prvky, které ENGIE instaluje do svých rozvaděčů, prošly v posledních letech revolučními proměnami, jejichž aplikace dovoluje okamžité měření, bezpečnou komunikaci a přenos informací do různých sítí. Tyto komponenty umožňují hladkou integraci v elektrické infrastruktuře výrobních provozů nebo budov. První krok, jímž je měření provozních dat, tak probíhá jednodušeji, bezpečněji a efektivněji, než tomu bylo u rozvaděčů bez použití inteligentních prvků.

Rozvaděče ENGIE mohou používat spolehlivé, snadno ovladatelné displeje, které umožňují místní komunikaci člověka se zařízením, pomoci kterého ovládá proces výroby nebo provoz budovy. Bezpečný přenos informací zajišťují efektivní sítě jako je Modbus, Ethernet přes kabel, nebo WiFi a také Ethernet přes DSL, nebo GPRS umožňující on line přístup k zařízení pomocí mobilních telefonů.

Provozní vedoucí mohou díky tomu odkudkoliv sledovat proces, činit rozhodnutí a poskytovat rady na základě nepřetržitě aktualizovaných údajů z provozu.

Dotykové displeje připojené přes Ethernet zobrazují klíčové informace o elektrické energii, (nebo jiné druhy energií, které se převedou na elektrický signál) a umožňuje ovládat různá zařízení (zap/vyp, nastavení parametrů, atd.). Přes PC se může inteligentní rozvaděč napojit na vzdálené řízení, které umožňuje ovládat různá provozní zařízení na dálku a také napojení různé on line služby energy managementu.

Energy management systémy provádějí automatizaci sběru dat pro řízení energií. Z těchto dat se generují potřebné informace, díky kterým mohou provozní vedoucí porozumět výkonu svých provozů v širším kontextu, komunikovat výsledky managementu společnosti a sdílet data v rámci celé organizace.

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

www.engie.cz

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář