Biomasa rostla o 53 %, dodává čistou elektřinu pro 200 tisíc domácností

Datum 30.07.2016

Více než 252 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v prvním pololetí letošního roku výrobny Skupiny ČEZ v České republice, které spalují biomasu. Vyrobené množství elektřiny by za stejné období pokrylo spotřebu zhruba 200 tisíc českých domácností.

Výroba elektřiny z biomasy v domácích elektrárnách a teplárnách ČEZ, a. s., a dalších členů Skupiny ČEZ v ČR dosáhla v prvním pololetí letošního roku úrovně 252 milionů kWh, což znamená pokrytí šestiměsíční spotřeby asi 200 tisíc domácností. Drtivou většinu spalované biomasy tvořila stejně jako v loňském roce dřevní štěpka. Za celý rok 2015 vyrobily provozy Skupiny ČEZ v ČR z biomasy celkem 369,29 milionů kWh elektřiny.

Díky pokračující optimalizaci nastavení vztahů s dodavateli jsme dosáhli meziročního růstu výroby elektřiny z biomasy o 53 procent,“ zdůrazňuje pozitivní vývoj Jaroslav Mayer, vedoucí útvaru strategické suroviny a logistika ČEZ.

Výroba z biomasy v provozech Skupiny ČEZ v ČR

Výroba 1. pol. 2015 [mil. kWh] Výroba 1. pol. 2016 [mil. kWh]
Elektrárna Poříčí 52,897 94,477
Teplárna Dvůr Králové 0,006 0
Elektrárna Hodonín 91,971 137,902
Elektrárna Dětmarovice 1,118 0
EC Jindřichův Hradec 19,193 20,041
Celkem v ČR 165,181 252,420

Lídrem spalování biomasy ve Skupině ČEZ zůstává Elektrárna Hodonín, která disponuje pro tyto účely nejkvalitnějším zázemím. Jeho úroveň je možné posoudit díky virtuální prohlídce elektrárny http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-hodonin/. Vedle analytické laboratoře patří k základním prvkům moderního provozu v Hodoníně třídič biomasy a především unikátní vzorkovač biomasy na spotřeběvyvinutý ve spolupráci útvaru výzkumu a vývoje společnosti ČEZ, a. s., výrobních specialistů hodonínské elektrárny a firmy ORGREZ Brno. Hodonínská elektrárna současně ročně produkuje550 TJ teplaz toho 350 TJ pochází z biomasy,“ uvedl Radek Kučera, manažer výrobní jednotky Hodonín ze společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. Hodonínská elektrárna je také evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. I v loňském roce ho totiž dodala do slovenského města Holíč zhruba 90 000 GJ.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář