Štěchovická baterie na elektřinu se vrací v plné síle

Datum 27.08.2016

V rámci velké letní odstávky prošla v uplynulých dnech rozsáhlými údržbovými pracemi přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II, která dokáže akumulovat energii a dodávat ji v energetických špičkách zpět do sítě. V plném provozu bude jeden ze tří velkých tuzemských přečerpávacích zdrojů opět od tohoto týdne.

Ze tří velkých českých přečerpávacích elektráren je tou nejmenší, přesto na „jeden zátah“ dokáže za 4 hodiny přetavit potenciál plné vodní nádrže na kopce Homole ve 200 MWh elektřiny. Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II, součást stejnojmenného vodního díla, oslaví příští rok 70 let od svého vzniku.

„Za tuto dobu až do dnešního dne vyrobila téměř 2,4 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí roční spotřeby zhruba jednoho milionu českých domácností. Aby mohla plnit svou roli baterie v české energetické soustavě svědomitě plnit, potřebuje průběžné opravy, jako je ta současná,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Vysoká hodnota přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, v nízké poruchovosti a účinnostimalého přečerpávacího cyklu 75,4 %. Při něm je vltavská voda v čerpadlovém režimu uskladněna do horní nádrže a následně, v čase zvýšené spotřeby energie v síti, hnána v turbínovém cyklu tlakovým potrubím zpět do údolí.

VE Štěchovice 2

Uplynulé tři týdny byly proto ve Štěchovicích ve znamení pravidelné roční provozní odstávky.„Specialisté se věnovali kontrole vodních cest, zjišťování vad, kontrole tlakovzdušných zařízení, diagnostice a údržbě generátoru a transformátorů, řídicích systémů a ochran,“ zmiňuje hlavní momenty údržby Jaroslav Volník, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Štěchovice. Vynechat nemohou samozřejmě ani místa, kudy se běžně valí až 27 m3 vltavské vody za vteřinu – množství, které by zaplnilo klasický 50metrový bazén za 20 vteřin.

Projděte si obě štěchovické vodní elektrárny jako naživo – díky virtuální prohlídce! http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-stechovice/

Spolehlivá a moderní

Více než 70 let spolehlivě vyrábí ekologickou elektřinu vodní elektrárna Štěchovice, která byla od roku 1938 na 84,3. říčním kilometru budována jako součást stejnojmenného vodního díla – druhého článku tzv. vltavské kaskády. Elektrárenský komplex doplnila ještě v roce 1947 spuštěná přečerpávací vodní elektrárna s dvojicí Francisových turbín a horní nádrží na vrchu Homole. V letech 1992-1996 byla zcela přestavěna na moderní přečerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 MW. Nejstarší funkční a současně nejmenší přečerpávací elektrárna je vedle Dlouhých Strání a Dalešic jednou ze tří svého druhu v České republice.

Přečerpávací elektrárna Štěchovice II řečí statistik

Typ elektrárnyPřečerpávací
Typ turbínyFrancis FR180
Průměr oběžného kola2,2 metru
Rok uvedení do provozu1947, v modernizované podobě od r. 1996
Instalovaný výkon45 MW
Spád (rozdíl hladin mezi horní nádrží a Vltavou)až 220 m
Jmenovité otáčky600 ot./min
Maximální výkon / dosažitelný výkon50 000 kW / 48 000 kW
Kapacita průtoku turbínou27 m3/s v turbínovém režimu, 21 m3/s v čerpadlovém režimu
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář