Měření a diagnostika kabelů

Datum 29.08.2016

Je trendem dnešní doby věnovat diagnostice zařízení zvýšenou péči, kdy je možno konstatovat stav měřeného zařízení a predikovat vývoj do budoucna. Péče o zařízení se pak odráží ve snížení nákladů při neočekávaných poruchách a nehodách zařízení. Společnost ENGIE provádí měření a diagnostiku kabelů, elektrických částí technologických zařízení, transformátorů i točivých strojů.

Pro měření společnost využívá mimo relativně běžných přístrojů (multimetry, klešťové přístroje, měřiče izolačního stavu, scopemetry, analyzátory sítě) i měřící techniku firmy BAUR pro zkoušky zvýšeným napětím 0,1Hz a měření tg δ a parciálních výbojů. Technika je špičkou ve své oblasti.

Měření a vyhodnocení provádí pracovníci oddělení „Revize a měření“ z divize Energetická infrastruktura, kteří jsou dostatečně vybaveni technickými znalostmi pro tuto sofistikovanou činnost.


Tato měření ENGIE vykonává například pro společnost RWE Gas Storage a.s., kde společnost zvítězila ve výběrovém řízení. Předmětem výběrového řízení byla zakázka na měření parciálních výbojů na motorech 6kV v objektech podzemních zásobníků plynu v Dolních Dunajovicích a Tvrdonicích. Z technického hlediska je zakázka velmi zajímavá, měří se parciální výboje na statorovém vinutí motorů, které pohání vtláčecí kompresory zemního plynu. Jde o synchronní motory o výkonu 4000kW, napětí 6kV, proud 403A, 300ot/min.

Co jsou parciální výboje? Dle definice ČSN to jsou elektrické výboje, které přemosťují jen částečně izolaci mezi elektrodami, které jsou na různých potenciálech. Ještě se dále rozdělují, ale společným znakem jsou destruktivní účinky na izolační systém. No a to je odpověď na otázku, proč se parciální výboje měří, vzhledem k tomu, že tyto účinky snižují spolehlivost a životnost zařízení. Společnost RWE Gas Storage se diagnostice svých zařízení věnuje s velkou péčí a ENGIE má možnost se na těchto činnostech podílet.

Samotné měření probíhá v technologické odstávce kompresorů dle požadavku zákazníka. A protože chceme zákazníkovi poskytnout co nejlepší servis, je samozřejmostí provést i další měření – například kapacity, ztrátového činitele tg δ  nebo izolačního stavu. Bude provedeno vyhodnocení a porovnání hodnot s předchozími měřeními. Tyto údaje jsou kvalitním podkladem pro predikci stavu měřených motorů 6kV a pro zákazníka cenným údajem o stavu jím provozovaných zařízení.

Cílem ENGIE je najít zákazníkům vždy optimální řešení na míru, ať už se to týká rozsahu měření nebo třeba i termínů, kdy se přizpůsobíme požadavkům zákazníka, protože víme, že každá odstávka zasahuje do chodu firmy.

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Hezký den vám přeji z ústí nad Labem.
    Mám k vám velkou prosbu v našem areálu se nám ztrácí elektřina v hodnotě 150 000 korun měsíčně. Nechali jsme prověřit kabely do jednotlivých budov a ty jsou v pořádku. V našem areálu máme asi 13 firem, kteří odebírají proud jsme skoro přesvědčeni o tom, že nemůže u nich docházet k černému odběru. Jsou měřeny certifikovaným měřidlem. Ale už si s tím opravdu nevíme rady, chtěl jsem vás požádat, jestli mi neporadíte, jak se této nepříjemnosti co nejrychleji zbavit. Rozdíl odběru je skoro 40 % celkového odběru našeho areálu. Děkuji za jakoukoliv informaci
    Ať se vám daří.

Napsat komentář