Pojistkový odpínač Eaton XNH – maximálně bezpečný rozvod energie

Datum 02.09.2016

Společnost Eaton představuje nejnovější generaci pojistkových odpínačů NH XNH. Výkonový rozsah a snadná instalace zařízení umožňují bezpečnější a časově úspornou realizaci projektů s nižšími náklady. Tento nový pojistkový odpínač společnosti pro řízení energií je také prvním  spínacím zařízením vybaveným NH pojistkami, které může být standardně připojeno k systému SmartWire-DT.

Pojistkové odpínače XNH jsou součástí řady spínacích zařízení xEffect a vyznačují se širokým výběrem typů a rozsáhlým sortimentem příslušenství. To umožňuje splnění požadavků mnoha různých a náročných aplikací v oblasti navrhování strojů a systémů a tradičních rozvodů energií. Společnost Eaton tímto uvádí na trh řadu zařízení poskytujících ještě více bezpečnostních funkcí než vyžaduje norma IEC/EN 60947-3.

Pro připojení k inteligentnímu propojovacímu a komunikačnímu systému Eaton SmartWire-DT se komunikační modul jednoduše připojí do spínacího zařízení XNH. To umožňuje nepřetržité dokumentování a sledování stavu pojistky, polohy spínače a hodnot výkonu. Data lze přenášet přes rozhraní do všech zavedených průmyslových sběrnic. V důsledku toho může odpovědný personál z řídicího pracoviště rozpoznat kritické stavy v rané fázi a okamžitě problém lokalizovat.

Systém světelné signalizace (fuse control light – FCL) také pomáhá snižovat neplánované prostoje postiženého obvodu v případě poruchy. Systém FCL signalizuje poruchy obsluze pomocí kontrolek, takže vadnou pojistku lze okamžitě identifikovat a snadno vyměnit na místě.

Pojistkový odpínač, který je vybaven zvýšenými horními a bočními zábranami a ochranou krytu proti zkroucení, poskytuje zvýšenou ochranu obsluhy během spínacích procesů. Společnost Eaton integrovala do konstrukce ochranu před dotykem bezpečným oddělením vodivých částí na zařízení  v rozvaděči. Odpínač je také vybaven blokovacím mechanismem pro zámek tvaru U pro ochranu před neoprávněným zapnutím. Při provádění servisních prací může obsluha vyjmout kryt i s pojistkami do „parkovací polohy“ a zajistit jej proti náhodnému sepnutí například pomocí kabelové svorky.

Další příslušenství zahrnuje ochranu proti krádeži, překrytí na všech stranách a technologii umožňující připojení z více stran, jakož i tunelové, šroubové, kabelové, prizmatické a dvojité prizmatické svorky.

Spínací zařízení XNH je dostupné ve velikosti 00, 1, 2 a 3. Tato řada zahrnuje třípólová, jakož i jednopólová, dvoupólová i čtyřpólová zařízení pro připojení na sběrnici , montážní desku a DIN lištu. U verze pro sběrnicový systém 60 mm, např. Eaton Sasy 60i, lze kabelové připojení zespod snadno změnit na připojení shora.

Eaton
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář