Svorky pro čidla a akční členy TOPJOB® S

Datum 08.09.2016

Společnost WAGO rozšiřuje program řadových svorek o nové svorky pro čidla a akční členy TOPJOB® S. Díky prostorové nenáročnosti jednotlivých přípojek senzorů a integrované technologii Push-in CAGE CLAMP® můžete teď bezpečně a s minimálními nároky na prostor zapojovat řídicí systémy strojů.

Nové svorky pro čidla a akční členy TOPJOB® S řady 2000 vyžadují pro připojení každého senzoru pouze 3,5 mm místa a představují optimální možnost, jak na nejmenším prostoru připojit velký počet senzorů. Svorky se skvěle hodí pro vodiče o průřezu 0,34–0,75 mm2, běžně používané v těchto aplikacích, a jsou vhodné pro použití jak v malých svorkových skříních decentrálních periferií, tak v centrálních skříňových rozvaděčích.

Dvojitá napájecí lišta neomezuje můstkové propojování

Svorky pro čidla a akční členy TOPJOB® S se dělí na úrovně potenciálu a na úroveň signálu. Úrovně potenciálu slouží k napájení a případně uzemnění senzorů; úroveň signálu vede spínací signály od senzorů, resp. k akčním členům.
Zvláštní vlastnost nových svorek pro čidla a akční členy WAGO vyplývá z pouzdra o šířce 7 mm, v němž se nacházejí dvě přípojky. V pouzdře se na úrovních potenciálu skrývají napájecí lišty propojené se dvěma kontaktními místy. Díky vzájemnému propojení můstkových šachet je možné pomocí standardních hřebenových můstků se sudým počtem pólů násobit kladný, resp. záporný potenciál bez omezení počtu pólů. Použití hřebenových můstků v různých barevných variantách přitom usnadňuje přiřazení potenciálů. Na úrovni signálu jsou od sebe napájecí lišty elektricky odděleny tak, aby byl zajištěn řádný průchod signálu. Z této vlastnosti vyplývá malá rozteč 3,5 mm na každý senzor.

Funkční přiřazení díky popisovacím páskům

Nové svorky pro čidla a akční členy TOPJOB® S lze rychle a přehledně popisovat. Popisovací pásky umožňují víceřádkový potisk, zajišťují přehlednost a zároveň nezakrývají můstkovou šachtu. Volitelně lze použít také popisovací štítky WMB. Svorky mají dva držáky značení: nahoře a po straně. Díky tomu je zajištěna dobrá čitelnost nezávisle na montážní poloze svorkovnice.

To nejdůležitější na první pohled

Barevně označené zaváděcí otvory nových svorek usnadňují přiřazení příslušných kontaktních míst. Kromě toho vždy vidíte indikační LED diody, můstkové propojení i popis, a to i v zapojeném stavu. Jasná struktura zajišťuje rychlý přehled a zjednodušuje kontrolu sestavených obvodů.Nové svorky pro čidla a akční členy TOPJOB® S řady 2000 jsou k dispozici od května 2016 v různých variantách.

TOPJOB® S – rodina s mnoha přednostmi

Díky své příslušnosti k sérii řadových svorek TOPJOB® S disponují nové svorky pro čidla a akční členy množstvím výhod. Integrované univerzální připojení Push-in CAGE CLAMP® pro všechny druhy vodičů umožňuje rychlé připojování a i za náročných okolních podmínek a zaručuje spolehlivé propojení. Multifunkční program můstků tvoří základ maximální flexibility a nabízí správné řešení pro všechny úlohy v oblasti můstkového propojování. Všechny řadové svorky TOPJOB® S lze během nejkratší doby popisovat pomocí nepřerušovaných popisovacích pásků s víceřádkovým popisem.

Wago
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář