Paralelní lanový robot

Datum 28.09.2016

Lanový robot umožnuje manipulaci s předmětem paralelně zavěšeným na několika napnutých lanech. Navíjením a odvíjením těchto lan pomocí servopohonů dochází ke změně polohy a orientace předmětu v prostoru. Velký dosah lan je největší výhodou této zajímavé kinematiky. V praxi se nabízí použití  pro manipulaci na velké vzdálenosti: například při lakování trupů letadel nebo lodí.

Pohyblivý model lanového robota vznikl jako diplomová práce FEKT VUT v Brně za využití inovativních hardwarových i softwarových technologií B&R. Technologie mapp umožnila pohodlně zapouzdřit kinematické transformace robota. Díky originálnímu mechanickému řešení závěsu lan dosahuje robot rychlosti 6 m/s, zrychlení 10 g a polohuje s přesností 0,01 mm.

mapp technology

Pro integraci robota jako elektromechanické komponenty nabízí B&R technologii mapp. Tato technologie dovoluje pracovat s robotem v prostředí B&R Automation Studio metodou “plug and play”. To zahrnuje využití předkonfigurovaných sad parametrů a grafického rozhraní pro nastavení a diagnostiku robota. „Redundantní paralelní kinematika lanového robota krásně ukazuje, co B&R rozumí pod pojmem  Jedno řízení pro všechny typy robotů.“ říká Tomáš Prchal, B&R Global Technology Manager, Metal and Robotics.

Synchronizace os díky sběrnici POWERLINK

Polohování předmětu zajišťuje osm lan řízených servopohony ACOPOSmicro. Všech osm pohonů je synchronizováno sběrnicí POWERLINK.

 

O společnosti B&R
B&R je soukromá společnost s hlavním sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové otevřený standard openSAFETY – završují portfolio produktů společnosti B&R. Kromě toho je softwarové vývojové prostředí Automation Studio ukazatelem pro engineering orientovaný na budoucnost. Díky svým inovativním řešením stanovuje společnost B&R nové standardy ve světě automatizace, pomáhá usnadňovat procesy a přesahuje očekávání zákazníků.
www.br-automation.com
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář