Odsíření elektrárny v Třebovicích je ve finále

Datum 30.09.2016

V průběhu léta byly dokončeny závěrečné zkoušky kompletní technologie a zbývá už jen několik drobností k úspěšnému předání díla. Jak vypadala historie zakázky odprášení kotle K14, na které se podílela i ENGIE?

ENGIE Services a.s. uzavřela v roce 2014 se společností NOEN a.s. smlouvu na dodávku elektročásti odsiřovací jednotky kotle K14 Elektrárny Třebovice.  Elektrárna Třebovice patří mezi nejstarší energetické zdroje v ČR – první elektřinu dodala elektrárna do rozvodné sítě již v roce 1933. Původní kotle K12, K13 a K14 byly vybaveny elektrostatickými odlučovači popílku, což je z hlediska pevných znečisťujících látek a obsahu síry pro nastupující předpisy EU nevyhovující.

ENGIE se v oboru těžké vzduchotechniky pohybuje více než 6 let, nicméně tým jejích specialistů má za sebou více než 10-ti leté působení v oboru a to napříč řadou zemí jako jsou Vietnam, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Srbsko, Slovensko a samozřejmě i Česká republika.

Rok 2014 byl především ve znamení přípravy projektové dokumentace. Jak je v podobných investičních akcích zvykem, času bylo málo, podklady nedostatečné. Přesto se v daném termínu podařilo projekt předat a odsouhlasit zadavatelem. Na konci roku 2014 pak byly zahájeny vlastní práce pokládkou vyhřívacích kabelů na jádro technologie – látkový filtr. V roce 2015 se již práce rozběhly v plném proudu. Naše zodpovědnost zahrnovala úplnou dodávku, tedy od zmíněné projektové dokumentace, přes dodávky VN a NN elektro až po řídicí systém a vizualizaci.

V rámci dodávek bylo nutné začít vybavením 6 kV kobek a instalací daných napájecích transformátorů pro technologii a frekvenční měnič ventilátoru (o výkonu cca 1500 kVA). Následovala výroba NN rozváděčů a pokládka veškeré kabeláže a souvisejících kabelových tras. Při výrobě rozváděčů bylo nutné se vypořádat s omezeným prostorem rozvodny, což jsme vyřešili výrobou vlastních rozvaděčových skříní vhodných rozměrů. Součástí dodávek byl i soubor snímačů os běžných čidel a také speciální prvky měření úletu TZL, SOx, NOx nebo kyslíku, které umožnují optimalizovat provoz odsiřovací jednotky. V rozsahu dodávky však nechybělo ani stavební elektro včetně systému EPS a kamerového dohledu. Celý systém zastřešuje řídicí systém technologie, který bylo nutné začlenit do stávajícího ŘS elektrárny.

Abychom takovou akci kvalitně realizovali, bylo nutné zapojit všechny odborné úseky ENGIE od VN přes NN až po oddělení Technologie budov.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář