Unikátní mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines a HiLASE

Datum 12.10.2016

Největší výzkumný projekt v dějinách ČR. Mezinárodní laserové výzkumné centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které projektovalo renomované britské studio Bogle Architects, bylo slavnostně otevřeno 19. 10. 2015. Jde o nejmodernější platformu pro výzkum v oblasti materiálových věd a inženýrství, lékařství, biologie, chemie, farmacie i astrofyziky. Tato nová generace laserové technologie bude významně přispívat i k diagnostice a terapii rakoviny.

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI), který od počátku zaštiťuje Fyzikální ústav Akademie věd ČR, je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení. Celkové dotace na výstavbu tohoto nejmodernějšího laseru světa dosahují  sedmi miliard korun.

Venkovní prostor před ELI Beamlines a HiLASE                      Fota 1 – 5: Markéta Kobrsková

Výzkumné centrum se skládá ze čtyř samostatných budov, které poskytují prostor jak pro kanceláře, laboratoře, tak i multifunkční přednáškové sály. Souběžně s projektem ELI Beamlines vznikalo v jeho těsné blízkosti i menší laserové centrum HiLASE, které je zaměřeno na aplikovaný výzkum a použití laseru v průmyslu. Projekt bude kompletně dokončen v roce 2018 a plný provoz se očekává v roce 2019. Unikátní pracoviště zaměstná tři stovky lidí, z toho téměř 70% vědeckých a technických pracovníků (z nich 35% cizinců z Francie, Itálie, Německa, Velké Británie, Indie, Kanady, USA, Ruska, Číny apod.) a dalších padesát v sousedním centru HiLASE. ELI plánuje také intenzivní spolupráci s vysokými školami, čímž přispěje k výchově nových vědeckých talentů a zvýší tak možnost udržet tyto mladé lidi v ČR a zabránit jejich úniku do zahraničí.

Obr. 2. Technologické Huby

Rakouský koncern Schrack Technik, odborník v oblasti klíčových technologií – energetických a datových sítí, rozvodů, který na českém trhu působí již 25 let, se významně podílel na výstavbě tohoto jedinečného laserového projektu. Od řešení speciální optické infrastruktury do datových center, přes datové rozvaděče, plošné spínače, záložní zdroje energie řady AVARA Plus HIP až po technologické HUBY. Technologie SCHRACK je jednou ze subdodávek vybavení HUBU jako konektory stlačeného vzduchu, chlazení, atd. Výrobcem HUBŮ je FeEltech a dodavatelem ENGIE.

Z oblasti strukturované kabeláže se jedná o vybavení speciální optickou infrastrukturou, která je jedinečná z pohledu kapacity vláken a z pohledu flexibility řešení. Toto řešení poskytuje snadnou výměnu celé předkonektorované trasy v případě, že dojde k poškození plášťů kabelů vlivem radiace, která se při experimentech často vyskytuje na velmi vysokých hodnotách. Vysoká kapacita vláken byla dosažena pomocí speciálních konektorů, které pojmou až 12 vláken a poskytují možnost využití 288 jednotlivých vláken. Tyto rozvody jsou vedeny mezi hlavní serverovnou, kontrolními místnostmi a vlastními laboratořemi.

Obr. 3. Ulička v serverovně

Ukončení na straně laboratoří je realizováno opět speciální technologií a to na v tzv. „Technologických Hubech“, viz. Obr. 2. Technologické Huby poskytují distribuci elektrické energie, plynů, vody, datové konektivity a musí splňovat speciální požadavky na bezpečnost. V normálním provozu by bylo nasazení všech těchto přípojek v jednom rozvaděči prakticky nemožné.

Obr. 4. Ukončení optické kabeláže

Společnost Schrack Technik dodala do celé budovy také nejnovější metalické datové rozvody, kategorie 7A, poskytující šířku pásma až 1200MHz. Jedná se o dvojitě stíněné, bezhalogenové a oheň retardující kabely s ukončením na konektorech. Datové rozvaděče ve dvou serverových místnostech budovy laserového centra jsou postaveny do tzv. uzavřených uliček. Uzavřené uličky představují prostory, které oddělují a izolují klimatizovaný vzduch od horkého výdechu, vytváří vzduchotechnickou komoru s chladným vzduchem a zabraňuje míchání ohřátého a chladného vzduchu. Klimatizovaný vzduch je do uzavřené uličky přiváděn z klimatizačních jednotek umístěných mezi jednotlivými rozvaděči a vydechuje skrze perforované dveře rozvaděčů přímo na aktivní zařízení umístěné uvnitř rozvaděčů. Z druhé strany rozvaděče je ohřátý vzduch vnášen do horké uličky, který opět nasávají klimatizační jednotky.

V administrativních prostorech a laboratořích budovy mezinárodního laserového centra jsou instalovány plošné spínače a zásuvky Schrack Technik, designu Visio 45 a Visio 50 Ve vícenásobných rámečcích a zásuvkách je uživatelům k dispozici jak jednofázové, tak i třífázové napětí, datová konektivita a ovládání přístrojů.

Obr. 5. Plošné spínače a zásuvky VISIO 45 a 50

Pro projekt ELI Beamlines v Dolních Břežanech byla vystavěna 3 centra zálohování se špičkovou technologií a parametry, jak na vstupu, tak na výstupu sestav. První z nich tvoří dva kusy UPS AVARA Plus HIP Schrack Technik s označením USMPHIP250 (2 x 250 kVA) v paralelně redundantní sestavě. Druhé centrum obsahuje dvě UPS AVARA Plus HIP s označením USMPHIP300 (2 x 300 kVA), které jsou řazeny do výkonu (zapojeny paralelně). Třetí centrum zálohování je tvořeno jednou UPS AVARA MLT s označením USMLT80 (80 kVA).

Součástí dodaných modelů záložních zdrojů byly bateriové boxy včetně baterií. Správná péče o baterie je klíčová k zajištění správného provozu UPS v nouzových podmínkách.

UPS AVARA Plus HIP (250kVA) jsou zapojené v redundantním provozu pro hlavní serverovnu a podružnou serverovnu.

 • UPS AVARA Plus HIP (300kVA) jsou zapojené v
  paralelním chodu k napájení laserových technologií.
 • UPS AVARA MLT (80kVA) slouží k zálohování počítačových pracovišť kancelářské budovy objektu.
 • Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
  tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
  www.schrack.cz
  e-mail: praha@schrack.cz
  Výstava Volty 700 x 200 px

  Napsat komentář