Jak limitovat počet návštěvníků na jednom místě?

Datum 20.10.2016

V prostorách výstav, vyhlídek, historických objektů či muzeí může vzniknout požadavek na omezení počtu návštěvníků expozice. Řešení může být dvojí v závislosti na tom, zda návštěvníci u vstupu dostanou přístupové karty. Oba způsoby vám nyní blíže představíme.

V obou případech je nutné, aby nějaké zařízení počítalo vcházející a vycházející návštěvníky a v případě naplnění povoleného počtu je již nevpustilo dál. Základem takového zařízení může být turniket, který při dokončeném průchodu jedním či druhým směrem sepne příslušný výstup, což bude vstupní informace pro čítač, který bude data vyhodnocovat. Níže detailněji představíme obě řešení.

Řešení s návštěvnickými kartami

Pro kombinaci s uživatelskými kartami je nutné doplnit instalovaný turniket čtečkami těchto karet a řídicí jednotkou přístupového systému. Počítání osob jednoduše zprostředkuje dedikovaná jednotka Occupancy indicator (indikátor obsazení, pozn.) spuštěná v režimu „Parkoviště“, o jejímž využití jsme informovali .

V tomto řešení se tedy přístupové čtečky propojí do řídicí jednotky Net2 plus  a paralelně do jednotky Occupancy indicator, která se pomocí propojek nastaví na požadovaný počet povolených osob. Výstup jednotky Occupancy indicator se v případě dosažení maximálního počtu návštěvníků sepne a vyblokuje tak povolený příchod dalšímu autorizovanému návštěvníkovi. Při odchodu jedné či více osob je příchod opět povolen.

S ohledem na limitace jednotky Occupancy indicator je toto řešení využitelné do maximálního počtu 256 návštěvníků. Vstupem „Reset“ lze navíc počítadlo například vždy po návštěvní době resetovat (externím tlačítkem) a celý proces blokace lze pro uživatele signalizovat také na jednoduchém semaforu zelená / červená. Karty na výstupu mohou být návštěvníkům odebírány automaticky s využitím polykače karet .

Řešení bez návštěvnických karet

V případě, že v objektu není recepce pro vydávání návštěvnických karet, může být nasnadě celý systém maximálně zjednodušit. Základem je opět turniket, přepnutý do režimu volný příchod i odchod. K turniketu je připojena jednotka Quido ETH 10/1  s upraveným firmwarem, která zajistí automatické počítání osob podobně jako v řešení s kartami.

Konkrétně sepnutí jednoho vstupu jednotky Quido navýší hodnotu vnitřního čítače o jedničku a sepnutí druhého vstupu jej naopak poníží, sepnutí třetího čítač resetuje (například externím tlačítkem), a sedm zbylých vstupů binárně nastaví požadovaný limit počtu osob až do 27 = 128 návštěvníků. Výstup modulu Quido při dosažení definovaného počtu osob zablokuje příchod na turniketu až do odchodu jednoho či více návštěvníků.

Obě uvedená řešení také vyhovují požadavkům hasičů, aby se v daném shromažďovacím prostoru nevyskytoval v jeden okamžik větší než definovaný počet osob. Může jít ale také o čistě praktické řešení s ohledem na velikost a možnosti expozice.

Společnost ABBAS, a.s. je dodavatel bezpečnostních technologií s přidanou hodnotou v podobě kvalifikovaného poradenství a doplňkových služeb. Jsme česká společnost působící na trhu od roku 1995. Naším posláním je být spolehlivým partnerem v oblasti bezpečnostních technologií a pomáhat zvyšování úrovně bezpečnosti osob a majetku. Naše strategie se zaměřuje na kvalitu dodávaných technologií a poskytovaných služeb. Své obchodní aktivity stavíme na precizní technické a konzultační podpoře našich zaměstnanců. Společnost ABBAS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA).
www.abbas.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář