Hospodárná výroba pro každou velikost výrobní série

Datum 18.11.2016

B&R představuje na veletrhu SPS IPC Drives inteligentní systém přepravy pro Průmysl 4.0

Společnost B&R představuje na veletrhu SPS IPC Drives průmyslový systém přepravy SuperTrak. Spolehlivost, přesnost a především nenáročná údržba umožňuje vyrábět flexibilním a hospodárným způsobem výrobky v jakémkoliv množství v rámci jedné série. Mezi další významné novinky na stánku společnosti B&R (hala 7/stánek 206) patří výrazn. rozšíření stavebnicového systému mapp a komunikační řešení na bázi protokolu OPC UA pro síťově propojenou výrobu. Pomocí mapp Technology B&R zásadním způsobem zjednodušila vývoj aplikací pro stroje před 2 lety. Díky předem připraveným a otestovaným softwarovým modulům nemusí výrobci strojů a zařízení od té doby programovat základní funkce. Technologie mapp byla na trhu skvěle přijata. Z tohoto důvodu rozšiřuje společnost B&R dále portfolio mapp Technology a objevuje dodatečný potenciál úspor při vytváření aplikací v oblastech CNC řízení, robotiky, komplexní regulační techniky a vizualizace.

Řešení pro síťově propojenou výrobu

Zcela ve smyslu projektu Průmysl 4.0 demonstruje společnost B&R na veletrhu SPS IPC Drives řešení komunikace pro síťově propojenou výrobu v budoucnosti. Díky kombinaci protokolu OPC UA a openSAFETY lze modulární a flexibilní strojní linky bezpečně automatizovat. Kromě toho je prezentováno cloudové řešení pro systém řízení procesů APROL společnosti B&R.

Nemodernější architektura systému pro užitková vozidla

Se systémem X90 nabízí společnost B&R na trhu stavebních, zemědělských a komunálních vozidel 35 let zkušeností z oblasti automatizace. Kromě nového systému řízení a I/O systému profituje toto odvětví z vývojového prostředí Automation Studio, nosného systému mapp a celosvětové sítě podpory společnosti B&R.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář