Zájem o technické vzdělávání je stabilní

Datum 25.11.2016

ENGIE Services a.s. již delší dobu spolupracuje s Intergrovanou střední školou Nová Paka, mezi jejíž absolventy patří i odborníci elektrotechnických oborů. Proto jsme jejímu řediteli, panu Hruškovi, položili několik otázek týkajících se technického vzdělávání.

1/ Jaký je zájem o odborné technické vzdělání? Ekonomice se daří, poptávka po technických odbornících převyšuje nabídku. Odrazil se tento trend ve zvýšeném zájmu o technické školy?

Přestože poptávka po absolventech technických oborů převyšuje nabídku a firmy v regionu chtějí naše absolventy, výrazně zvýšený zájem o technické obory jsme ve srovnání s minulými roky nezaznamenali. Průměrný absolvent základní školy se při současné obrovské nabídce bez problémů dostane na jakoukoliv střední školu humanitního zaměření a neuvědomuje si, že se z něj s největší pravděpodobností stane nezaměstnaný čekatel na úřadech práce. Přitom mnohé firmy nabízejí absolventům našich technických oborů větší nástupní plat, než mohu já nabídnout začínajícímu učiteli s vysokoškolským vzděláním.

2/ O jaké technické obory je u vás velký zájem a jaké jsou naopak na chvostu. Proč?

Ve čtyřletých maturitních oborech je největší zájem o obor Mechanik elektrotechnik, ve tříletých učebních oborech o obory Elektrikář,  Elektrikář – silnoproud a Nástrojař.

Menší zájem je o maturitní obor Elektrotechnika a učební Obráběč kovů. Důvodem je stejná nabídka ve VOŠ a SPŠ Jičín a u oboru Obráběč kovů navíc v SOU Lázně Bělohrad. Obě školy jsou v dosahu 15 km od Nové Paky.

V posledních letech se projevuje vzrůstající zájem o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem v oborech Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Nástrojař. Studium je jednoleté a je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

3/ Je pro vás spolupráce s odbornými firmami prospěšná? Proč?

Integrovaná střední škola Nová Paka poskytuje vzdělání výhradně v technických maturitních, a učebních oborech a díky našemu Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl zabezpečujeme výuku odborného výcviku ve všech ročnících studia. Přesto považuji spolupráci s našimi smluvními partnerskými firmami regionu za nenahraditelnou a oboustranně prospěšnou.  Žákům vyšších ročníků umožňujeme vykonávat praxi v prostředí reálné výrobní firmy, která si mezi nimi vybírá svoje budoucí zaměstnance. Žáci se ve firmách seznamují s nejmodernějšími technologiemi, na které škola ze svých provozních prostředků nemůže dosáhnout, a od firem získáváme i potřebný elektrotechnický a strojírenský materiál pro výuku odborného výcviku. Velmi významné jsou sponzorské dary, díky kterým může škola pořizovat moderní učební pomůcky.

4/ Jak může spolupráce s firmami probíhat?

Optimálním řešením by byla přímá účast firmy na vzdělávacím procesu žáka. Firma by mohla již při náborových akcích spolupracovat se střední školou a žáky devátých ročníků motivovat k výběru studia technického oboru. V průběhu studia na střední škole potom umožňovat pravidelnou praxi v jednotlivých ročnících a seznamovat žáky s  možným uplatněním ve firmě po ukončení studia. Postupně si tak žáky připravovat jako své potencionální zaměstnance.

5/ Máte zjištěné, zda absolventi Vašich škol nastupují do firem, se kterými spolupracujete?

Přesnou evidenci nemáme, většinou se s našimi absolventy ve firmách potkáváme při pravidelných exkurzích, propagačních a náborových akcích. Pro nás je zadostiučiněním, když se naši absolventi po letech ke škole hlásí a kladně hodnotí práci učitelů.

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář