IdeaHub Innovation Challenge – podpora inovátorům

Datum 06.12.2016

Společnost ABB podporuje inovace a hledá techniky a podnikatele, kteří budou společně tvořit budoucnost. Ve spolupráci s inovační platformou IdeaHub vyhlašuje celosvětovou soutěž.

ABB a IdeaHub vyzývají inovátory z celého světa, aby navrhli řešení, jak změnit úlohu frekvenčních měničů v průmyslu. Inovace může spočívat ve zdokonalení konstrukce, v provozu měničů, nebo v nalezení zcela nových způsobů využití měničů. Na jaře 2017 představí úspěšní uchazeči své nápady společnosti ABB, která jim ve snaze maximalizovat obchodní potenciál jejich navrhovaného řešení poskytne podporu doslova šitou na míru potřebám jejich projektu.

ABB a IdeaHub hledají řešení tří hlavních výzev, před nimiž stojí nová generace frekvenčních měničů a ovladačů:

1) Připojení: Žádný měnič není ostrov! Do konce roku 2016 bude v provozu tolik připojených zařízení, kolik lidí je na Zemi. Hledáme nové a lepší způsoby vzájemné a bezpečné komunikace průmyslových zařízení. V roce 1969 jsme ve skromné suterénní laboratoři ve výrobním závodě v Helsinkách připojili ke střídavému motoru první frekvenční měnič ABB. Od té doby propojenost průmyslových zařízení roste. Navržená inovace se může týkat průmyslových čidel, propojování zařízení do sítí nebo nových, nákladově efektivních bezdrátových technologií.

2) Jednoduchost: Navrhnout jednoduché funkční řešení stojí hodně úsilí. Frekvenční měniče od ABB umožňují v průmyslu dokázat „s méně více“. Máte nápady, jak ještě více zjednodušit instalaci, provoz a údržbu měničů a motorů v průmyslovém prostředí? Nejlepší myšlenky jsou někdy ty nejjednodušší, jako například přidat ke střídavému motoru frekvenční měnič, řídit otáčky a výrazně ušetřit za energii. Možná jste přišli na inovaci, která by dovolila vybudovat infrastrukturu plně odpovídající typu „plug and play“. Tím by se zjednodušilo ovládání nebo způsob vzájemné interakce lidí a strojů.

3) Inteligence: Nejde o to, jaké informace máte, ale o to, jak je dokážete využít. Celkový objem dat vytvářených lidmi, stroji, senzory a zařízeními exponenciálně roste. Veškerá tato data však tvoří jen informační mlhu, pokud je nedokážeme prakticky využít. V letadle při průměrném letu přes Atlantik vzniká každou půlhodinu jeden terabyte dat. Ve výrobních závodech a na lodích se vytváří podobný objem dat. Možná dokážete navrhnout nový způsob interpretace dat, algoritmy na předvídání budoucích událostí nebo průmyslové senzory, způsob vytváření sítí zařízení nebo nákladově efektivní bezdrátové technologie.

Morten Wierod, výkonný ředitel podnikové jednotky ABB Pohony a řízení, uvádí: „Velmi rádi vyhlašujeme tuto soutěž a těšíme se na nápady od inovátorů z celého světa. ABB patří k průkopníkům čtvrté průmyslové revoluce. Spolupráce s partnery, zákazníky a dalšími podnikateli má zásadní význam pro vytváření ekosystémů v rámci průmyslového internetu věcí. Investice do strategických partnerství přispívají k rozvoji řešení, která zvyšují provozní výkon a produktivitu našich zákazníků, a to zvýšením doby bezporuchového provozu, rychlosti a výstupu. Věříme, že tento způsob spolupráce rovněž přispívá ke snížení doby uvedení těchto řešení na trh. Našim zákazníkům pomáháme rychleji a pružněji využívat výhod průmyslové digitalizace.“

Platforma IdeaHub přijímá přihlášky do 31. ledna 2017. Úspěšní kandidáti dostanou v dubnu 2017 příležitost prezentovat své nápady přímo společnosti ABB na akci IdeaHub.

Počet nabídek podpory ze strany ABB nabídnuté úspěšným kandidátům není omezen. Podpora se může týkat financování daného řešení, výzkumu a vývoje, přístupu k zákazníkům ABB a trhům nebo urychlení dalšího rozvoje jejich inovativního řešení a zvýšení jeho obchodního potenciálu.

Simon Blair z platformy IdeaHub popisuje program takto: „Je to obrovská příležitost pro inovátory a podnikatele v oblasti hardwaru i softwaru z celého světa otevírající možnosti spolupráce s předním výrobcem frekvenčních měničů a posunutí inovací na další úroveň. Ve srovnání s jinými programy zastáváme výrazně odlišný přístup. Veškerá jednání probíhají přímo mezi úspěšnými uchazeči a společností ABB, takže navržená řešení lze upravovat podle konkrétních potřeb ABB. Zjistili jsme, že spolupráce s velkou a uznávanou společností, jakou je ABB, může rovněž dodat novým inovativním konceptům důvěryhodnost v očích trhu a otevřít jim další příležitosti. Cílem našeho programu je uchazečům pomoci, nikoli je omezovat. Nestanovujeme žádné podmínky předem a v případě navázání spolupráce nevyplývá z programu žádný nárok na kapitálový podíl, který bychom následně uplatňovali.“

Technici, studenti, akademičtí pracovníci a podnikatelé, kteří mají nápad, koncept nebo technologii, jež částečně nebo zcela řeší naznačené problémy, se mohou na platformě IdeaHub ucházet o příležitost dalšího rozvoje svých nápadů s ABB.

Více informací najdete na adrese www.theideahub.co.uk/challenges.

 

Společnost ABB
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z oborů energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 135 000 zaměstnanců. www.abb.com
IdeaHub
IdeaHub je inovační platforma, která poskytuje poradenské služby v oblasti rozvoje podniků a inovací. Je majetkem společnosti Venturebright a její zakladatelé mají 50 let zkušeností z úspěšného budování a zakládání nových podniků.
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář