Efektivní připojení senzorů a akčních členů

Datum 08.12.2016

Výrobce jednoúčelových strojů, společnost iPROTec GmbH, sází při elektrické instalaci nového sklářského karuselového stroje na systém Cube od firmy Murrelektronik. Akční členy a senzory tak budou efektivně začleněny do koncepce instalace.

Klíčovou kompetencí expertů na výrobu jednoúčelových strojů z Zwieselu (klimatické lázně v Bavorském lese, světově proslulé výrobou skla) je výroba kompletních zařízení pro sklářský průmysl. O své zákazníky pečují od konzultačního rozhovoru, přes vývoj, konstrukci, výrobu a instalaci až po uvedení do provozu.
Nový karuselový stroj pro výrobce skla z České republiky, který je vybaven 24 stanicemi pro různé procesní kroky, disponuje mnoha akčními členy a senzory. Elektrokonstruktéři se rozhodli realizovat elektrickou instalaci lokálně (decentralizovaně) pomocí systému Cube od Murrelektronik. Využity budou moduly IP67 určené pro drsné průmyslové podmínky ale i moduly IP20 pro rozvaděč.

V rozvaděčích je velkou výhodou vysoká instalační hustota modulů IP20, neboť na poměrně malém prostoru na liště DIN lze shromáždit vysoký počet signálů. Pokud jde o průmyslové prostředí, je možné se systémovým vedením Cube67 přenášet jedním kabelem napájecí napětí i datovou komunikaci. Moduly Cube67 se instalují do blízkosti samotných procesů a senzory a akční členy jsou připojeny pomocí krátkých, předem sestavených kabelů od firmy Murrelektronik. Z důvodu vysokých teplot při výrobě skla je přitom důležité, že vedení je odolné vůči tepelným vlivům.

Připojení pomocí konektorů je praktická výhoda, pokud musí být případně jednotlivé stanice karuselového stroje vyměněny, například kvůli údržbě. Stačí pak jen kabely opět konektorem připojit do osazených modulů a výroba může bez dalších konstrukčních nákladů pokračovat.
Díky využití systému Cube jsou zajištěny rozsáhlé diagnostické možnosti. Jak diagnostika závad přímo na místě, tak i vzdálená údržba probíhá rychle a jednoduše. Sběrnicový systém kromě toho nabízí možnost rozšířit zařízení, aniž by musely být prováděny velké změny instalačního řešení.

Murrelektronik
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář