IoT na Slovensku

Datum 22.12.2016

Čelní světový poskytovatel konektivity pro Internet Věcí (IoT) Sigfox a český operátor této sítě společnost SimpleCell Networks oznámili spuštění sítě Sigfox na Slovensku. Síť už nyní pokrývá zhruba 30 % populace Slovenské republiky.

Rozšiřování sítě na Slovensko začalo krátce po spuštění prvních komerčních projektů v České republice, kde samotná síť pokrývá nyní už téměř 88% populace. Na Slovensku díky spolupráci se společností Towercom má síť nyní cca 30% pokrytí. Společnost SimpleCell Networks Slovakia bude na Slovensku výhradním operátorem sítě Sigfox.

“Výhodou využívání zkušeností z České republiky jsou zejména velmi úzké vazby mezi Českou a Slovenskou republikou. Rychlé přijetí technologie Sigfox na Slovensku umožňuje zejména propojení obou trhů na úrovni výrobců hardwaru a integrátorů služeb.” říká k projektu Jan John, Group Director SimpleCell.

Na slovenském trhu už některé strategicky důležité firmy spouštějí první pilotní projekty založené na technologii Sigfox:

  • Liptovská vodárenská spoločnosť směřuje k širokému nasazení senzorů, které zvýší efektivitu primární distribuční sítě. Detekce úniků nebo krádeží vody přispěje jak ochraně životního prostředí, tak snížení cen koncovým zákazníkům.
  • Největší společnost na Slovensku v oboru teplárenství a facility managementu, ENGIE, bude senzory Sigfox využívat k odhalování ztrát při vytápění a klimatizaci skladových, nebo kancelářských prostor. Významně tak přispěje k energetické úspornosti budov.

 

SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Tuto síť začal budovat ve spolupráci s T-Mobile a je založena na globální sítí Sigfox, která funguje ve 26 zemích světa se. S její pomocí mohou být do Internetu věcí zapojena různorodá zařízení a senzory za příznivých cenových podmínek. Cílem je umožnit masové nasazení milionů zařízení v České republice. Napomáhá tomu i jednoduché programátorské rozhraní, s jehož pomocí lze zařízení integrovat do podnikových systémů v řádu hodin.
Sigfox je světovým vedoucím poskytovatelem konektivity pro Internet věcí. Síť doplňuje existující vysokorychlostní připojení systémem pro jednoduchý, hospodárný, energeticky úsporný oboustranný přenos malých objemů dat na velkou vzdálenost a odstraňuje tak bariéry širšího rozšíření IoT řešení. Zařízení se Sigfox komunikací vydrží pracovat na bateriích mnoho let. V současné době funguje síť ve 28 evropských zemích a obsluhuje přes 10 milionů zařízení. Sigfox je dnes jediným komerčně dostupným řešením garantujícím vysokou úroveň služby a spolehlivosti v mezinárodním měřítku. Sídlo společnosti je ve Francii s pobočkami v Bostonu, Dubai, Madridu, San Franciscu a Singapuru.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář