Systém řízení procesů v cloudu

Datum 23.12.2016

Systém APROL lze nainstalovat na virtuální počítače všech běžných poskytovatelů cloudu. Data se předem zpracují a zkomprimují lokální instalací systému APROL tak, aby byla zaslána do cloudové databáze pouze data mající vypovídací schopnost. Díky tomuto postupu, který je založen na koncepci fog nebo edge computing, lze udržet náklady na přenos dat na nízké úrovni.

Systém APROL podporuje protokoly MQTT, AMQP a OPC UA. Počet lokálních instalací APROL, které zasílají data do centrálního cloudového systému APROL, není omezen. Reporty business intelligence ř?ešení v lokální instalaci systému APROL i v instalaci  na bázi cloudu se vyvolávají prost?ednictvím rozhraní REST.

Maximální bezpečnost

Architektura systému s lokálním i instalacemi systému APROL a jednou instalací v cloudu zaručuje maximální bezpečnost za?ízení. Současně jsou v cloudu k dispozici všechny analytické a reportové funkce business intelligence systému APROL.

Díky centrálnímu úložišti dat lze všechny informace decentralizovaným způsobem vyvolat na celém světě. Volitelně je možné obsahy databáze vyhodnotit pomocí analytických nástrojů hromadných dat (big data analysis).

Efektivní vývoj

Mechanizmy systému APROL pro paralelní a souběžný vývoj jsou k dispozici také u instalace systému APROL v cloudu. Díky tomu lze u velkých projektů realizovat účinný vývoj  s vývojovými týmy na celém světě.

 

O společnosti B&R
B&R je soukromá společnost s hlavním sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace kombinuje společnost B&R nejmodernější technologie s pokrokovým engineeringem. Společnost B&R poskytuje zákazníkům v nejrůznějších odvětvích kompletní řešení při automatizaci procesů, v technice pohonů a řízení pohybu, ve vizualizaci a integrované bezpečnostní technice. Řešení pro průmyslovou komunikaci pomocí provozních sběrnic – a to především POWERLINK a otevřený standard openSAFETY – završují portfolio produktů společnosti B&R. Kromě toho je softwarové vývojové prostředí Automation Studio ukazatelem pro engineering orientovaný na budoucnost. Díky svým inovativním řešením stanovuje společnost B&R nové standardy ve světě automatizace, pomáhá usnadňovat procesy a přesahuje očekávání zákazníků.
Další informace naleznete na internetových stránkách www.br-automation.com.
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář