Dlouhé stráně překonaly další rekord

Datum 21.01.2017

Více než 716 milionů kWh elektřiny vyrobila v roce 2016 přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Jde o téměř 1,7% meziroční nárůst a současně navázání na nepřerušenou řadu zvyšování výroby od roku 2011. Vodní elektrárny ČEZ, a. s, vloni celkem vyrobily více než 2 miliardy kWh elektřiny.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně vyrobila v loňském roce 716,313 milionů kWh a o 1,7 % tak překonala vlastní výrobu z předešlého roku. Navázala také na nepřetržitý růst ročních produkcí, který trvá od roku 2011.

Elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie a je důležitým prvkem při stabilizaci energetické soustavy ČR, která je často zatěžována produkcí ze zahraničních i domácích obnovitelných zdrojů. Dopředu odhadnout jejich objem výroby je totiž velmi obtížné. Současně se projevuje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček.

Celková výroba elektřiny ve vodních elektrárnách ČEZ, a. s., činila za rok 2016 celkem 2,035 miliardy kWh. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o 3,8% nárůst. Největší porci vyrobené energie dodaly přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně (716 milionů kWh) a Dalešice (454 mil. kWh) a největší vodní elektrárna v České republice – Orlík (277 mil. kWh). Produkce všech vodních elektráren ČEZ, a. s., by stačila k pokrytí roční spotřeby více než 800 tisíc českých domácností. Více než 1,2 miliardy kWh z celkového objemu výroby si zapsala trojice přečerpávacích vodních elektráren – Dlouhé stráně I, Dalešice a Štěchovice II.

„Po klimaticky nepříznivých letech znamenal rok 2016 návrat k relativně stabilním podmínkám pro výrobu elektřiny ve vodních zdrojích,“ komentoval výsledky Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Unikátní záběry elektrárny zveřejnil ČEZ v rámci série virtuálních prohlídek svých elektráren na adrese http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dlouhe-strane/.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář