K rozvoji přenosové soustavy pomohou i miliardy od Evropské investiční banky

Datum 09.02.2017

Evropská investiční banka půjčí českému provozovateli přenosové soustavy, společnosti ČEPS, 3 miliardy korun na realizaci jejího investičního plánu. Peníze jsou určeny na 25 projektů. Úvěry mají splatnost 8 let včetně tříletého odkladu splátek. 

Společně s vlastními a dalšími cizími zdroji financování tak bude realizován investiční program na období let 2016 až 2020. Banka poskytuje úvěr vždy do maximální výše 50 procent celkových investičních nákladů na danou akci.

„Půjčka od Evropské investiční banky zajistí spolehlivé plnění našeho investičního programu, a to za výhodných podmínek. Úvěr byl poskytnut v souladu s dlouhodobou strategií financování společnosti,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Čerpání tranší se předpokládá od června 2018. Finance budou použity na modernizaci a rozvoj přenosové soustavy, mimo jiné na stavbu nové rozvodny 420 kV Vítkov, rozšíření rozvodny Přeštice nebo rekonstrukci zapouzdřené rozvodny Chodov, ale i na obnovu systému informačních a komunikačních technologií.

Nová rozvodna 420 kV Vítkov umožní připojení zdrojů elektrické energie (zejména obnovitelných) do distribuční sítě v oblasti Karlovarska a zajistí spolehlivé napájení v této oblasti. Realizací této akce dojde k posílení přenosové soustavy v západních Čechách a bude umožněn postupný přechod ze systému 220 kV na 400 kV. Výstavba rozvodny přinese vyšší stabilitu, bezpečnost a efektivitu provozu přenosové soustavy ČR.

Rozšíření rozvodny Přeštice zajistí obnovu dožitého zařízení a v budoucnu umožní další rozvoj sítě 400 kV.

Rekonstrukce zapouzdřené rozvodny Chodov je nezbytná nejen pro funkční a bezpečný provoz přenosové soustavy, ale především pro zajištění spolehlivého napájení hlavního města.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář