Han® ES Press – synergie v konektoru: rychlé připojení vodičů a montáž propojek bez nástrojů

Datum 16.02.2017

Rychlá instalace a bezproblémová výměna – to jsou základní požadavky, které musí splňovat konektory umožňující zvyšování flexibility modulární výroby. Společnost HARTING tohoto cíle dosáhla kontaktní vložkou Han® ES Press, která umožňuje rychlé osazení konektoru bez nástrojů. Uživatelé navíc mohou snadno a rychle přemostit kontakty připojením propojek k izolačnímu tělu konektoru.

Han® ES Press jsou zvláštní tím, že pružino­vé svorky jsou dodávány v otevřeném sta­vu, takže vodič lze vložit přímo a bez náma­hy. Jakmile technik během instalace zatlačí pojistku do kontaktní komory, pružinová svorka se vrátí do výchozí polohy a zafixuje konec vodiče tak, aby byl elektricky připo­jen ke kontaktu. Výhodou je značná uživa­telská přívětivost a také rychlé zakončení vodiče při vedení kabeláže.

Jestliže chcete vodič z Han® ES Press odebrat, stačí do pojistky vložit šroubovák a lehce posunout páčku na přechodu mezi izolačním tělem – ovladač znovu otevře pružinovou svorku a uvolní vodič.

Dosud bylo možné do konektoru in­tegrovat funkci můstku pouze pomocí speciálních modulů a komplikovaných kabelových propojení. Han® ES Press nyní umožňuje propojit dva samostatné kon­takty za účelem případné multiplikace pomocí odpojitelných spojek – stejně jako u běžných svorkovnic – pro široce rozšířené produkty řady Han E®. Této implementace lze dosáhnout pomocí různých podélných a příčných můstků, které dovolují rovněž například zapojení do hvězdy nebo troj­úhelníku používané k ovládání motorů. V jedné sérii lze přemostit až 12 pólů. Zá­sluhou kompaktního provedení bylo mož­né měřicí bod integrovat do otvorů v pro­pojovacích kabelech, takže Han® ES Press usnadňuje řešení problémů i ve smon­tovaném stavu. Tento bod se nachází na přípojnici v konektoru a je možné k němu přistupovat, dokonce, i když jsou připojeny spojky. Díky rychlému a be­znástrojovému použití spojek usnadňuje Han® ES Press instalaci kabeláže.

Kontaktní vložky Han® ES Press jsou do­stupné v modelech 6, 10, 16 a 24 pro kryty velikosti Han® 6 B, 10 B, 16 B a 24 B. Navíc jsou kompatibilní s odpovídajícími vložkami řady Han E®, ES a ESS. Proudová zatížitelnost je 16 A. Pružinové svorky jsou vhodné pro vodiče o průměru od 0,14 mm2 do 2,5 mm2. Vzhledem k tomu, že při navazování kon­taktu není třeba na vodič vyvíjet žádnou sílu, lze použít jak pevné, tak splétané vo­diče s ochrannými kroužky i bez nich. Kon­taktní vložky Han® ES Press tak lze použít pro instalaci kabeláže v terénu využívající všechny běžné typy vodičů.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář