Nový region pomůže sjednotit evropské energetické trhy

Datum 25.02.2017

Provozovatel české přenosové soustavy, společnost ČEPS, se stal součástí nového regionu pro výpočet kapacit (capacity calculation region). Region Core sdružuje 16 evropských provozovatelů přenosových sítí a geograficky pokrývá významnou část Evropy. O vytvoření nových regionů rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v listopadu loňského roku.    

Region Core bude hrát významnou roli při dalším rozvoji a integraci evropských energetických trhů. Právě na této úrovni se budou v budoucnu schvalovat veškeré postupy týkající se přeshraničního obchodování i provozu propojených přenosových sítí.

„Nový region znamená zejména užší spolupráci mezi jednotlivými provozovateli přenosových sítí,“ vysvětluje Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., zodpovědný za energetický obchod a zahraniční spolupráci.

Účastníci trhu se nově mohou z důvodu zajištění transparentnosti aktivně podílet na návrhu a implementaci řešení v rámci regionu Core, a to prostřednictvím konzultační skupiny, tzv. Consultative Group (Core CCG). Za účelem efektivní spolupráce vzniká institucionální uspořádání a řídící struktura.

Provozovatelé přenosových soustav, kteří jsou součástí regionu, se mimo jiné zavazují k vývoji společné metodiky pro výpočet přeshraničních kapacit, a to pro denní a vnitrodenní trh (flow based). Navrhnout a uvést do praxe mají rovněž i principy výpočtu kapacit pro dlouhodobý časový rámec.

Rozhodnutí ve věci takzvaných regionů pro výpočet kapacity bylo přijato v návaznosti na síťové nařízení CACM (nařízení Komise 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení). Z něj vyplývá povinnost stanovit regiony pro výpočet kapacity a jejich prostřednictvím vymezit hranice nabídkových zón přiřazené provozovatelům přenosových soustav, kteří jsou členy každého regionu. Region Core vznikl spojením současných tržních regionů střední a východní Evropy (CEE) a severozápadní Evropy (CWE).

 

ČEPS
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář