Potřebujete spolehlivě řešit výpadky elektrické energie? Volejte RENTAL.CZ!

Datum 08.03.2017

Svou závislost na elektřině si většinou začneme uvědomovat tehdy, kdy se nám jí nedostává. Postihne-li výpadek elektrické energie průmyslový podnik, výrobní provoz nebo nemocnici, nastává velký problém. Pro provozy závislé na dodávce elektrické energie to může znamenat značnou ekonomickou ztrátu nebo dokonce katastrofu. Ať je tedy odstávka plánovaná nebo nečekaná, je třeba ji řešit.

Jedním z lídrů působících dlouhodo­bě na českém trhu v oblasti zajištění dodávek elektrické energie pro případy výpadků distribuční sítě je společnost RENTAL.CZ. Prostřednictvím své půjčovny elektrocentrál nabízí velmi elegantní řešení, jak těmto nepříjemnostem předejít nebo je, v případě, že nastanou, vyřešit. Elektrocentrála resp. motorgenerátor je zařízení, které se skládá ze zážehového nebo vznětového motoru a alternátoru či generátoru, a slouží k výrobě elektrické energie. Zjednodušeně řečeno je tedy záložní energie uložena v palivu, což je většinou motorová nafta. Díky jednoduché údržbě a možnosti doplňování paliva za provozu, je dieselagregát velmi spolehlivé a praktické zařízení. Moderní, elektronicky řízené dieselagregáty umožňují také plnit stále přísnější emisní limity, a to při velmi rozumné míře spotřeby paliva. Tyto elektrocentrály jsou vybaveny řídicími systémy a v případě výpadku energie se podle požadavků zákazníka spouštějí manuálně nebo automaticky, popřípadě pomocí dálkově ovládaného startu. Vše s možností dálkového monitoringu. Společnost RENTAL.CZ disponuje elektrocentrálami s výkonovým rozsahem od 3 kVA (2kW) do 1600 kVA (1280kW). Jako jediní v ČR poskytují TWIN PACK zapojení agregátů až do výkonu 900 kVA s možností synchronizace na jedno výstupního napětí. Ve svém portfoliu má rovněž připraveny stroje ve verzi SUPER SILENT o výkonu 110 kVA.

Dieselagregáty nacházejí uplatnění jako špičkové záložní zdroje, ale také jako zařízení určené k tomu, aby zajistilo nepřetržité dodávky elektrické energie. Vedle stacionární verze pro dlouhodobější umístění existuje také mobilní varianta. Ta samozřejmě umožňuje nasazení agregátu i při mimořádných událostech. Zvláště v těchto případech jsou kladeny velké nároky nejen na dostatečný výkon, spolehlivost, mobilitu, ale i na jednoduchou a nenáročnou údržbu. Důležitá je také rychlost zprovoznění přímo na místě potřeby. Nejčastěji jde o odvětví jako např. průmyslová výroba a stavebnictví, kde je třeba nasazení agregátu v případě operativního zvýšení počtu strojů nebo v energetice v případě poruchy či absence trafostanic nebo rozvodné sítě. Dalším častým využitím agregátů jsou sportovní a kulturně společenské akce a živé přenosy. Nesmíme také zapomenout na mimořádné události, jako jsou živelné pohromy, např. sněhové kalamity, povodně apod.

RENTAL.CZ je schopna na základě poptávky klienta navrhnout individuální řešení. Tato služba zahrnuje kompletní realizaci náhradní dodávky elektrické energie včetně zálohování, rozvodů, přejezdů (silničních chrániček), ale také tankovacích zařízení, nádrží atd. To vše formou zápůjčky.

O vše, a to nejen při montáži a uvedení zařízení do chodu, ale i při jeho dlouhodobém provozu, se postarají odborníci společnosti RENTAL.CZ. Rozsah služeb, které budou poskytovány v rámci tohoto komplexního řešení, si samozřejmě může zvolit každý klient individuálně podle svých potřeb. Elektrocentrály půjčovny RENTAL.CZ jsou dodávány s odhlučněnou kapotáží nebo v kontejnerech vlastní výroby. Tyto kapotáže, splňují normy pro použití v průmyslových zónách , na festivalových akcích i v zastavěných městských zónách a RENTAL.CZ je vyrábí i pro řadu jiných zákazníků.

Síť výjezdových středisek RENTAL.CZ byla koncipována s ohledem na co nejefektivnější pokrytí území České republiky. Všechna výjezdová střediska jsou schopna řešit požadavky na alternativní napájení 24 hodin denně, a to pomocí non stop linky +420 725 811 811.

Výhody všech TWIN PACK agregátů RENTAL.CZ

TWIN PACK

Garance bezvýpadkového napájení pomocí záložního zdroje diesel agregátu. V případě výpadku jednoho diesel agregátu přebírá výkon záložní diesel agregát. Synchronizace na jedno výstupní napětí Synchronizace až 25 ks diesel agregátů na jedno výstupní napětí.

ATS „Automatika startu“

V případě výpadku elektrické energie automatické startování dieselového agregátu, rozvaděč diesel agregátu přepne stykače, shodí hlavní přívod a následně přepne na diesel agregát. V případě obnovení elektrické energie ze sítě, rozváděč diesel agregátu přepne stykače, shodí přívod z diesel agregátu a přepne na hlavní přívod.

Vykrývání špiček

V případě překračování nasmlouvaného příkonu, automatika diesel agregátu nastartuje diesel agregát, nafázuje se do sítě a vykryje špičku. Při poklesu od­- bě­ru pod nasmlouvané množství se diesel agregát odpojí.

Rental.cz
info@rental.cz • www.rental.cz • HOT LINE: +420 725 811 811
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář