Relé NEED v síti ModBus

Datum 17.03.2017

Relé NEED zkonstruované firmou Relpol S.A. – to je programovatelné relé, které může nahradit složitá propojení obyčejných relé nebo stykačů

NEED je volně programovatelný systém. To znamená, že kdykoliv můžeme upravit či změnit stávající program v paměti regulátoru bez změny periferních elementů celého řízení. V případě tradičního řízení pomocí relé by to bylo praktické nemožné. Velké možnosti a doko­- nalé parametry v kombinaci s funkčností programovatelného relé umožňují ušetřit čas a především náklady na zavedení konkrétních aplikací.

Implementované aplikace s využitím řízení na základě programovatelného relé NEED, které bez selhání pracují již řadu let a tím potvrzují dokonalou kvalitu a spolehlivost provedení. Relé NEED našlo uplatnění v průmyslových řídicích systémech strojů, také v sekci energie, řízení větrných elektráren a v domácí automatizaci.

Jako každý podobný produkt, také NEED má svoje hardwarová a softwaro­vá omezení, ale jeho schopnosti dostačují i pro složitější systémy řízení. V současné době se i malé a jednoduché systémy řízení neobejdou bez průmyslových komunikačních sítí. Jedna z nejjednodušších a zároveň velmi často používaných je síť ModBus. Pro připojení relé NEED k síti slouží speciální konvertor NEED-MODBUS.

Konvertor má vlastní softwarovou konfiguraci a DIP přepínače pro nastavení adresy zařízení a přenosové rychlosti. Tyto funkce umožňují uživateli změnit nastavení bez použití počítače nebo pohodlnější práci se speciálním softwarem a sledovat v něm tok informací nebo mož-ných chyb.

V převodníku se nacházejí čtyři LED ukazatelé a informují uživatele o stavu připojení ze strany NEED i ze strany sítí s rozlišením stavu čtení, psaní nebo zaslání chybné ramky ModBus. Čtení dat probíhá “za běhu“. Po obdržení žádosti ze strany ModBus RTU o daný registr, mo­dul odešle předepsaný příkaz do relé NEED a poté, co od něj obdrží odpověď, odešle údaje na stranu ModBus. Takové řešení poskytuje přístup k aktuálním údajům. Výběr odesílaných příkazů se provádí pomocí adresy v registru ModBus, od kterého začíná plnění dané funkce ModBus.

Měnič je spojený s relé NEED pomocí kabelu RS-232 s konektorem DB9, např. NEED-PC-15B a ze strany sítě ModBus – přes svorky. Ze strany síťových zařízení máme k dispozici dva druhy standardů: RS-232 nebo RS-485. Napájení převodníku se provádí stejnosměrným napětím 7 až 35 V nebo střídavým 7 až 26 V. Převodník NEED-MODBUS slouží pro čtení dat u programovatelných relé NEED a jejich sdílení je možné získat pomocí protokolu ModBus RTU. Dodatečně má uži­va­- tel možnost odesílat řídicí příkazy k relé. Může také změnit nastavení hodin RTC. Převodník ze strany COM1 (NEED) pracu­je jako NEED Master a ze strany COM2 (síť) jako zařízení typu ModBus RTU Slave.

Prostřednictvím protokolu ModBus může relé NEED sdílet data s ostatními účastníky této sítě, například ovladači PLC, panely operátorů, frekvenčními měniči a regulátory polí v rozvodných zařízeních středního napětí CZIP-PRO výroby RELPOL Polon. V tabulce jsou shrnuty možnosti relé dostupné v síti ModBus.

Převodník NEED-MODBUS tvoří nové možnosti pro využití programovatelných relé NEED a zvyšuje jejich využití v aplikacích průmyslové automatizace nebo v automatizaci domácností. Používání levnějších dotykových panelů v kombinaci s relé NEED umožňuje jejich větší funkčnost a výrazně zvětšuje pohodlnost práce uživatele, navíc kombinace s jinými zařízeními umožňuje široký rozsah použití.

Technické údaje převodníku NEED-MODBUS

Napěťová soustava……………………..7-35 V DC, 7-26 V AC
Maximální výkon……………………….2 VA Relativní vlhkost 20-95 %
Pracovní teplota…………………………– 30oC … + 60oC
Izolační napětí……………………………1 kV DC
Stupeň krytí převodníku………………IP43 wg DIN 40050/EC 529
Stupeň krytí terminálů…………………IP20 wg DIN 40050/EC 529
Rozměry s konektory……………………108 x 53 x 58 mm
Montáž DIN…………………………………35 mm

Hlavní rozdíly, kterými se liší toto relé od jiných:

• vysoká zátěžová schopnost výstupních relé (10 A při 250 V AC),
• speciální paměťová karta pro programování relé bez počítače,
• speciální digitálně analogové vstupy pro měření třífázového napětí 400 V (verze AC),
• identifikace správného směru otáčení a naklánění fází L1, L2, L3 (verze AC),
• dva programovací jazyky (LAD a STL) ve speciálním softwaru PC NEED,
• velká šířka nastavení při programování LAD (až 13 prvků v jedné větvi),
• možnost uložení a čtení struktury programu spolu s názvy v symbolech.

Výhradní zastoupení firmy Relpol S.A. pro Česko a Slovensko:

SEMICA PLUS s.r.o.
Mobil: 606 873 439, tel/fax: 465 611 572
e-mail: sergej.chaplygin@seznam.cz
www.semicaplus.eu
V České republice relé NEED včetně doplňků a další produkty z výrobního programu Relpol S.A. je možné objednat u distributorů: ECOM s.r.o., EXIMUS CS s.r.o., RELKO s.r.o., a SEMICA PLUS s.r.o. (výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko).

 

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář