Automatizace – jednoduché konfigurační řešení pro každého

Datum 21.03.2017

Na veletrhu AMPER 2017 bude mít svou premiéru revoluční řešení pro automatizaci EPLAN Cogineer, které bude v Brně poprvé představeno coby doplněk systému EPLAN Electric P8. Kompletně nově vyvinutý software pro automatické generování schémat elektrického a fluidního zapojení přináší dvě hlavní výhody: rychlý vstup a působivé výsledky jediným stisknutím tlačítka. Uživatelé mají do aplikace přímý vstup. Tento software, plně integrovaný do platformy EPLAN, nabízí maximální jednoduchost a pohodlné ovládání. Hluboké odborné znalosti ohledně konfigurace nebo správy variant nejsou vůbec nutné – stačí jen standardní vědomosti o tvorbě maker.

Na letošním veletrhu AMPER rozhodně nebude chybět nové řešení pro automatizaci EPLAN Cogineer, které je plně integrováno do platformy EPLAN. Jedná se o inovativní, kompletně nově vyvinutý software, s jehož pomocí mohou uživatelé konfigurovat schémata elektrického a fluidního zapojení pouhým jedním stisknutím tlačítka. Čím je unikátní: Dodavatel řešení EPLAN tak vyvinul automatizační software na bázi konfigurace, který může ihned začít používat každý uživatel platformy EPLAN. Bez jakýchkoliv překážek, bez časově náročného zaškolování – zato s velmi rychlými výsledky.

Za těmi v aplikaci EPLAN Cogineer stojí dvě funkční oblasti: V nástroji Designer se definují pravidla a nástroj Project Builder poskytuje automaticky vytvořená uživatelská rozhraní pro konfiguraci a automatické vytváření projektů. Project Builder mohou používat uživatelé s nulovými znalostmi o platformě EPLAN.

Jednodušší znamená lepší

Dieter Pesch, vedoucí úseku Řízení výrobků a vývoje ve firmě EPLAN, vysvětluje: „Vyvinuli jsme řešení, které se vyznačuje mimořádně snadným ovládáním a zároveň má velmi inovativní funkce.“ Hlavní výhodou aplikace je její jednoduchost. Mechatronická pravidla a konfigurační rozhraní lze jednoduše a rychle vytvořit bez znalostí vyššího programovacího jazyka. Další odborné znalosti ohledně použití externího softwaru, například znalosti aplikací Excel, VBA nebo HTML, nejsou nutné. Stačí jen základní zkušenosti z oblasti tvorby maker.

Makra pro stanovení pravidel

Heslo “makra“: Právě makra anebo též existující vzorové projekty slouží jako základ pro vytváření pravidel. K tomu se používá jednoduchá technika proměnných a jednoduché logické operandy, například pro generování dílčích funkcí obvodu, takzvané minikonfigurace, nebo pro kompletní projekty s různými variantami či bez nich. Přitom nehraje vůbec žádnou roli to, jestli jsou schémata zapojení uspořádána podle funkčních struktur nebo vytvořena ze specificky výrobního pohledu. EPLAN Cogineer spolupracuje s každým uživatelem přesně tam, kde se uživatel nachází, a nevyžaduje změnu způsobu projektování.

Praktický příklad

To si můžeme velmi rychle znázornit na příkladu řízení motoru. Při “klasickém“ projektování se kompletní řízení vloží buď manuálně jako makro nebo se zkopíruje a vloží ze vzorového projektu pomocí funkcí Kopírovat a Vložit. Uživatel poté ručně upraví, resp. vypočítá všechny pro příslušný projekt specifické informace, data konstrukčních částí a průřezy vodičů. Zde se jedná o náročné pracovní kroky, při nichž lze snadno udělat chybu, pokud se na něco zapomene.

EPLAN Cogineer nabízí pro řízení motoru minikonfigurátor. Ve velmi jednoduchém uživatelském rozhraní vybere uživatel všechny důležité parametry a EPLAN Cogineer poté vygeneruje správné řízení, které se objeví ve schématu zapojení. Uživatel se již nemusí trápit výběrem spouštěče motoru nebo dimenzováním kabelů. Obojí za něj udělá nový automatizační software na základě uložených pravidel. Zbývající dokumentace pak už může proběhnout opět “klasickým způsobem“. Mimochodem: Zobrazené konfigurační rozhraní pro řízení motoru vzniká podle definovaných pravidel. Změní-li se toto pravidlo, změní se na pozadí automaticky také konfigurační rozhraní. EPLAN Cogineer se tak sám přizpůsobí požadovanému způsobu práce. Na druhou stranu je software EPLAN Cogineer také schopen vytvořit jediným stisknutím tlačítka kompletní projektové dokumentace. Ve vyobrazeném příkladu se kompletní dokumentace brusky vygeneruje na základě všech možných variant stroje (volitelných provedení), protože v aplikaci EPLAN Cogineer jsou již veškeré detaily uloženy. I pracovníci bez znalostí aplikace EPLAN tak mohou pomocí nástroje Project Builder ze softwaru EPLAN Cogineer například ve fázi zpracování nabídky vytvořit podrobnou předběžnou dokumentaci stroje nebo zařízení. Nabídka působí výrazně kvalitnějším dojmem a odlišuje se od nabídek konkurence.

Podpora norem a standardů

EPLAN Cogineer nabízí absolutní konzistentnost dat od strukturování výrobků až po konkrétní realizaci projektu a je pomocníkem při dodržování norem a standardů. Tím je zajištěna nejvyšší možná přesnost a maximální účinnost. Uživatel profituje ze dvou rozhodujících výhod. Zaprvé: Z bezchybné realizace definovaných pravidel a struktur, a tím i vysoké kvality výsledku konfigurace. Zadruhé: Za stejnou dobu lze vytvořit podstatně více projektů, než jak tomu bývalo pomocí kopírování a vkládání stránek a maker.

Rychlé výsledky

První projekt je vytvořen během velmi krátké doby, také díky intuitivně ovládanému rozhraní. EPLAN Cogineer je totiž velmi jednoduchým automatizačním nástrojem pro vytváření projektů jak pro příležitostné, tak i pro pokročilé uživatele. Bez ohledu na to, zda jsou stroje/zařízení strukturovány již podle funkčních aspektů nebo hierarchicky uspořádány způsobem specifickým pro dané zařízení. Také co se týká zvolené pracovní metodiky, používá toto řešení modulární konfigurační postupy: Smíšené klasické pracovní metody a konfigurace, například s manuálními a konfigurovatelnými dílčími projekty, lze kombinovat dle potřeby. EPLAN Cogineer se hodí pro použití ve firmách všech velikostí i všech oborů. Ať už se jedná o výrobce strojů či zařízení, poskytovatele služeb nebo dodavatele energií: Tento software se stane pro každého uživatele univerzálním automatizačním nástrojem, který mu přinese úsporu času a zvýšení kvality při projektování. Software je kompletně integrován do rozhraní platformy EPLAN a od 1. května 2017 bude k dispozici pro licence systému EPLAN Electric P8 od stupně konfigurace “Select“.

Výhody aplikace EPLAN Cogineer:

  • Vstup bez překážek
  • Účinnost: produktivita, která se spouští ihned po instalaci
  • Uživatelské rozhraní: automatické, bez programování
  • Zábava: jednoduché ovládání a rychlé osvojení
  • Použitelnost: na libovolnou metodu projektování a strukturu projektu
  • Kompletní integrace: do platformy EPLAN
  • Zabezpečení know-how: použití specifických firemních standardů
  • Bez nutnosti programovacích znalostí nebo odborných vědomostí

Závěr

„Stoprocentní konzistentnost dat od návrhu až po konstrukci umožňuje našim uživatelům přesnou realizaci zákaznicky orientovaných projektů pomocí softwaru EPLAN Cogineer v této oblasti bez jakékoli ztráty času,“ rekapituluje výhody Dieter Pesch. „A to zcela nezávisle na osobách, jež se na procesu podílejí.“ Vše je centrálně uloženo a vše lze kdykoliv vyvolat. Výsledek: Řešení pro každého, které baví a zároveň šetří čas i peníze.

www.eplan.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář