Testo přináší novou éru v oblasti měření elektrických veličin

Datum 24.03.2017

Společnost Testo, expert v oblasti měřicí techniky původem z německého Schwarzwaldu, rozšiřuje svou odbornost a vyrábí nyní i přístroje pro měření elektrických veličin. Mezinárodně úspěšná společnost provádí revoluci na světovém trhu svými jedinečnými technologiemi a dříve nevídanou snadnou obsluhou.

Po usilovném výzkumu a vývoji dosáhla nyní společnost Testo svého cíle: první přístroje pro měření elektrických veličin putují do sériové výroby. S nimi společnost nejen vstupuje do dříve neznámého teritoria, ale také přináší novou éru do této oblasti, jelikož inteligentní přístroje pro měření elektrických veličin od Testo umožňují svým uživatelům provádět každodenní měření snadněji, bezpečněji a efektivněji než kdy dříve. Oproti mnoha výrobkům na trhu, obsahují měřicí přístroje od Testo spoustu rozličných výhod a výborný poměr cena-výkon. Navíc je zde výhoda, že s 12 výrobky, Testo pokrývá celé spektrum měření elektrických veličin od jednoho výrobce.

Cílem je usnadnit dodavatelům jejich práci

Současný trh s přístroji pro měření elektrických veličin již nyní nabízí mnoho řešení pro měření spousty různých parametrů. Toto je důvodem, proč společnost Testo nechtěla pouze přidat další obyčejný měřicí přístroj do již obrovského výběru v této oblasti, ale současně poskyt­- nout skutečnou přidanou hodnotu pro cílovou skupinu. Testo chce zejména poskytnout inovativní technologie dodava­- telům v oblasti vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení, aby byli schopni pracovat ještě efektivněji než se stávajícími měřicími řešeními. Nové měřicí přístroje jsou mimořádně uživatelsky přívětivé: jsou snadné a intuitivní k používání, šetří mnoho pracovních úkonů, poskytují nejvyšší stupeň bezpečnosti a jsou vhodné pro mnoho rozličných aplikací.

Pět produktových řad pro všechna důležitá měření

Testo představuje celkem pět produktových řad pro všechna důležitá měření na elektrických spotřebičích a systémech. Tyto obsahují digitální multimetr ve třech provedeních, který automaticky rozezná měřenou veličinu dle použitých svorek, a který je mnohem bezpečněji obsluhován za použití funkčních tlačítek oproti klasickému otočnému přepínači. Klešťový multimetr, také ve třech provedeních, s jedi­- nečným úchopným mechanismem pro měření těsně přiléhajících kabelů, který umožňuje jejich přesné uchopení. Zkoušečka napětí/proudu ve dvou provedeních, která splňuje nejnovější normy pro zkoušečky napětí/proudu, a která sama automaticky vybere správnou měřenou veličinu, aby omylem nedošlo k nesprávnému nastavení měření. V neposlední řadě je zde také zkoušečka napětí ve třech provedeních, vybavená přehledným třístranným LED displejem, čitelným z jakéhokoliv úhlu a bezkontaktní zkoušečka napětí s filtrem pro vysokofrekvenční interferenční signály.

testo 760 první automatický multimetr

Produktová řada digitálních multimetrů testo 760 se sestává ze tří modelů pro všechna důležitá měření elektrických veličin. Funkční tlačítka nahrazují klasický otočný přepínač, čímž je zaručeno snadnější ovládání a větší spolehlivost. Nesprávná nastavení přístroje jsou již minu­- lostí, jelikož měřená veličina je automaticky vyhodnocena dle použitých svorek přístroje a nadále jsou světelně zvýrazněna pouze funkční tlačítka spojená s měřením dané veličiny. Model testo 760-1 je standardní verzí pro prakticky všechny každodenní měřicí úkoly. Model testo 760-2 se odlišuje navýšeným rozsahem pro měření proudu, měřením skutečné efektivní hodnoty TRMS a zabudovaným nízko pásmovým filtrem. Model testo 760-3 je varianta s nejvyšší specifikací, navíc k funkcím obou svých předchůdců disponuje rozsahem pro měření napětí až do 1000 V a také rozšířenými rozsahy pro měření kmitočtu a kapacity.

testo 770 uchopte kabely bez dotyku

Tři modely přístroje v produktové řadě klešťových multimetrů testo 770 jsou ideálně vhodné pro bezkontaktní měření proudu v rozvodných skříních. Jedno z úchytných ramen lze plně zasunout dovnitř přístroje. Tento unikátní mechanismus zajišťuje snadné uchopení kabelů v rozvodných skříních. Automatická detekce měřené veličiny také zajišťuje spolehlivý chod přístroje: všechny tři modely umožňují detekovat stejnosměrné a střídavé napětí a proud a automaticky vybrat další parametry jako jsou např. odpor, vodivost nebo kapacita. Model testo 770-1 je standardní verzí pro každodenní měřicí úkoly, vč. měření startovacího proudu. Model testo 770-2 má navíc rozšířený rozsah pro měření mikroampérů a integrovaný teplotní adaptér pro termočlánky typu K. Model testo 770-3 má oproti svým předchůdcům navíc funkci měření výkonu a možnost komunikace přes Bluetooth.

testo 755 první zkoušečka napětí, která měří i proud

Oba modely v produktové řadě zkoušeček napětí/proudu testo 755 jsou první svého druhu: zkoušečky napětí, které splňují nejnovější normy a jsou zároveň schopné měřit i proud. Toto znamená, že jsou vhodné pro prakticky všechny každodenní úkoly měření elektrických veličin. Při každém použití je automaticky zvoleno vhodné nastavení, čímž se předchází nebezpečnému chybnému nastavení. Oba modely mají všechny důležité funkce pro určení napětí / odpojení od zdroje, pro měření proudu a odporu a také pro zkoušku vodivosti. Integrované osvětlení měřeného místa navíc zvyšuje viditelnost ve tmě. Měřicí hroty jsou snadno vyměnitelné, takže v případě poškození, není nutné vyměňovat celý přístroj. Model testo 755-2 se odlišuje větším měřicím rozsahem napětí až do 1000 V a speciálními funkcemi, jako jsou např. indikace napětí dotykem jedné sondy nebo zkouška sledu fází.

testo 750 zkoušečka napětí s třístranným LED displejem

Všechny tři modely z produktové řady zkoušeček napětí testo 750 jsou první měřicí přístroje s třístranným LED displejem. Displej je čitelný z jakéhokoliv úhlu a zajišťuje ideální indikaci napětí díky unikátní světlovodné optice. Všechny tři modely splňují nejnovější normu EN 61243-3:2010 pro zkoušečky napětí a mají specifikaci bezpečnosti CAT4. Obsahují ty nejdůležitější funkce pro testování napětí, zkoušku vodivosti a zkoušku sledu fází. Model testo 750-2 je také vhodný pro testování indikace napětí dotykem jedné sondy a obsahuje osvětlení měřeného místa spolu s testem vybavení proudového chrániče. Vibracím odolná tlačítka zajišťují, aby nebyl spouštěcí test vykonán neúmyslně. Model testo 750-3 je navíc vybaven LCD displejem pro snadné odečtení naměřené hodnoty.

testo 745 bezkontaktní indikátor napětí s vysokofrekvenčním filtrem

Bezkontaktní indikátor napětí testo 745 s rozsahem napětí až do 1000 V je především vhodný pro rychlou kontrolu všech podezřelých zdrojů poruch. Je-li zaznamenána přítomnost elektrického napětí, vydá testo 745 jasný poplach skrze optickou a akustickou signalizaci. Za účelem zvýšení spolehlivosti je bezkontaktní indikátor testo 745 vybaven filtrem, který blokuje vysokofrekvenční interferenční signály. Přístroj je také voděodolný a prachotěsný odpovídající třídě krytí IP67. S představením přístrojů pro měření elektrických veličin, Testo nyní nabízí přenosná i stacionární měřicí řešení pro téměř všechny oblasti použití od jednoho výrobce. Přístroje jsou dostupné prostřednictvím prodejců elektroniky a HVAC/R.

www.testo.com
Testo SE & Co. KGaA
Společnost Testo SE & Co. KGaA, s hlavním sídlem v Lenzkirchu v německém Schwarzwaldu, je světovým lídrem v oblasti přenosných a stacionárních měřicích řešení. Ve 30 dceřiných společnostech po celém světě se zhruba 2 500 našich zaměstnanců stará o výzkum, vývoj, produkci a obchod. Jako od­borník v oblasti technologií měření, jsme již přesvědčili více než 650 000 našich zákazníků po celém světě vysokou přesností našich měřicích přístrojů a inovativními řešeními pro správu naměřených dat. Výrobky společnosti Testo SE & Co. KGaA pomáhají šetřit čas a prostředky, chránit životní pro­středí a zdraví osob a zvýšit kvalitu zboží a služeb. Průměrný roční nárůst 10 % od doby založení společnosti v roce 1957 a současný obrat necelé čtvrt miliardy eur působivě demonstrují, že Schwarzwald a moderní systémy jdou perfektně dohromady. Nadprůměrné investice do budoucnosti společnosti jsou součástí receptu na úspěch. Společnost Testo SE & Co. KGaA investuje zhruba desetinu svého ročního obratu do oddělení výzkumu a vývoje.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář