Odkud pochází veškeré zlato na Zemi?

Datum 16.04.2017

Během formování Země roztave­né železo sestoupilo do jejího středu a vytvořilo se tak pevné jádro. To s sebou vzalo i drtivou většinu drahých kovů – například zlato a platinu. Ve skutečnosti by drahé kovy obsažené v jádru pokryly celý povrch Země až čtyři metry silnou vrstvou. Pokud jsou naše teoretické úvahy správné, jak si tedy vysvětlit, že zlato a jiné vzácné kovy se stále nalézají v zemské kůře? Sice vzácně, ale dost na to, abychom na nich založili ekonomiku. S neotřelým řešením pro­blému přišli britští vědci, Matthias Willbold a Tim Elliott z Bristolské univerzity.

Podle nich zlato pochází z kosmu. Věd­ci z Bristolské univerzity poskytli pomocí mimořádně přesné analýzy některých nej­starších vzorků hornin na Zemi jasný důkaz, že dostupné zásoby drahých kovů jsou výsledkem bombardování meteo­rity s vysokým obsahem zlata a jiných drahých kovů v raném stádiu vývoje naší planety, asi 200 milionů let poté, co byla naše Země stvořena. Bylo to v době, kdy zemská kůra už nebyla roztavená, a proto meteority zůstaly natrvalo na povrchu Země. Tímto způsobem se prý na naši planetu dostal až bilion tun zlata a ostatních vzácných kovů. (r)

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář