Předpovědi a trendy pro začátek dvacátých let

Datum 21.04.2017

Výzkumná a poradenská společnost Gartner zveřejnila krátkodobé predikce v horizontu následujících pěti let, v nichž předpovídá rychlý přechod do rozšířené reality, pokles mobilních aplikací a hlavní posun od prohlížení webových stránek ke hlasové interakci. My vám přinášíme některé z těchto předpovědí:

V roce 2020 bude 100 milionů spotřebitelů nakupovat v prostředí rozšířené reality.

Popularita aplikací rozšířené reality (AR), jako je třeba světově známá hra Pokémon GO, pomůže přivést AR do mainstreamu. Maloobchodní řetězce budou muset začlenit tuto technologii v nakupování, pokud si budou chtít udržet své zákazníky. Použití aplikace rozšířené reality bude možné pro vrstvení digitálních informací (textů, obrázků, audia, videa) jako nezbytný doplněk fyzického světa. Například zákazník IKEA si může její nábytek “umístit“ přímo ve svém obývacím pokoji.

V roce 2020 bude 30 % veškerého brouzdání na internetu bez použití obrazovky.

Nové technologie orientované na hlasovou interakci, jako je Google Home či Amazon Echo, činí na dialogu založené informace všudypřítomnými a vedou ke zrodu nových platforem založených na primárně hlasové interakci. Díky možnosti “vyřadit“ z procesu ruce a oči se rozšiřuje dosah webových interakcí i do situací jako je řízení auta, vaření, chůze, interakce ve společnosti, cvičení nebo ovládání strojů a zařízení. V důsledku toho se podíl času, kdy se nemůžeme dostat k online zdrojům, přiblíží nule.

Do roku 2020 opustí 20 procent značek své mobilní aplikace.

Mnoho světových značek zjišťuje, že míra přijetí, zapojení zákazníků a návratnost investic, které vydaly na své mobilní aplikace, jsou výrazně nižší než se očekávalo. Objevují se nové postupy s menšími bariérami a instalace, které nabízejí srovnatelnou míru angažovatelnosti jako mobil­ní aplikace při výrazně nižších nákladech na jejich zavedení a podporu. Řada firem proto bude porovnávat tyto nové alternativy s nepříliš úspěšnými aplikacemi a často se rozhodne omezit jejich ztrátovost tím, že je prostě “opustí“ a skončí s jejich aktualizací a podporou.

Do roku 2020 budou algoritmy pozitivně ovlivňovat chování více než miliardy pracovníků.

Kontextualizační algoritmy udělaly v poslední době obrovský pokrok a nabízejí možnost využití v oblasti psychologie, neurovědy a kognitivních věd. Lidé mají obecně sklony k tomu být posilováni emocemi a vyčerpáváni fakty, což může vést k iracionálnímu chování. Algoritmy mohou pozitivně měnit takové chování tím, že rozšíří inteligenci uživatelů pomocí sdílených paměťových bank obsahujících znalosti, které byly ověřeny ostatními. Zaměstnanci si tak budou moci “zapamatovat“ prakticky vše a mít k dispozici znalosti ostatních, když je zrovna potřebují, což jim umožní se plně věnovat aktuálnímu úkolu. Algoritmy mohou vést k nepříjemnému pocitu, nebo dokonce uživatele děsit, pokud jsou ale použity k pozitivním cílům a změnám, mohou být jejich dopady zásadní a měnit celá odvětví.

Do roku 2022 budou technologie blockchain, o kterých vás informujeme na straně 18, představovat segment s obratem 10 miliard dolarů.

Technologie blockchain se etablovala jako další revoluční změna při vedení tran­sakcí. Záznamy transakcí mezi několika stranami vedené pomocí blockchainu jsou v podstatě nezměnitelné. Všechny zapojené strany tak mohou na základě záznamu provedeného s využitím blockchainu okamžitě konat, protože si mohou být jisté, že je nelze zpochybnit. Veškeré směny a transakce tak mohou probíhat v řádu minut a nikoliv dnů. Nasazení blockchainu tak může uvolnit vázanou hotovost, snížit transakční náklady a zrychlit obchodní procesy. Přestože se zatím nejedná o vyspělou technologii, při­tahuje obrovský zájem uživatelů i investorů.

Do roku 2021 bude 20 procent všech činností každého uživatele nějakým způsobem spojeno přinejmenším s jedním ze 7 “digitálních obrů“.

Současný žebříček sedmi největších digitálních společností podle obratu a tržní kapitalizace je Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba a Tencent. S postupující digitalizací fyzického světa, včetně oblastí jako jsou finance nebo zdravotní péče, bude stále více aktivit, do nichž se každý z nás běžně zapojuje, propojených. Tato konvergence znamená, že libovolná aktivita může zahrnovat některého ze zmíněných digitálních gigantů. Mobilní aplikace, platby, chytří agenti (například Amazon Alexa) a digitální ekosystémy (Apple HomeKit, WeChat Utility, City Services) učiní z nynějších digitálních gigantů součást mnoha našich každodenních aktivit.

Do roku 2020 bude moci 40 procent zaměstnanců snížit výdaje na svou zdravotní péči díky používání fitness náramků.

Zaměstnavatelé budou ve stále větším počtu zaměstnávat manažery, kteří budou mít na starosti zlepšování fyzické zdatnosti zaměstnanců. Tito manažeři budou úzce spolupracovat s vedením firem na rozvoji pokročilých programů wellness. Poskytovatelé zdravotní péče (či zdravotní pojišťovny) mohou snížit své náklady na léčbu nebo dokonce zachránit životy, pokud využijí data shromážděná různými fitness náramky k včasné identifikaci zdravotních rizik jejich uživatelů. Nositelná elektronika poskytuje obrovské množství dat, které lze analyzovat buď v reálném čase nebo zpětně, a kombinovat je pro potřeby lékařů s kontextuálními a historickými informacemi – pochopitelně jen za předpokladu, že k tomu zaměstnanec dá souhlas. (r)

 

Gartner sympozium je nejdůležitější setkání světových šéfů informačních oddělení a špičkových IT manažerů, které poskytuje strategický pohled na nové trendy a jejich vliv na informační technologie a podnikání. Žádná jiná konference na světě neláká tolik účastníků, kterých je více než 24 tisíc.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář